Poliitika

Suitsetamisest loobumine on imelihtne! Tean, sest olen seda tuhandeid kordi teinud”, Mark Twain

Tubaka tarbimine on suurim välditav terviseoht Euroopa Liidus. See on ELis peamine enneaegse surma põhjustaja, mille arvele langeb igal aastal peaaegu 700 000 surma. Umbes 50% suitsetajatest sureb enneaegselt (keskmiselt 14 aastat liiga vara).

Lisaks elavad suitsetajad rohkem aastaid halva tervisega. Mitmed vähivormid, südameveresoonkonna ja hingamisteede haigused on seotud tubaka tarbimisega, mis tekitab rohkem probleeme kui alkohol, uimastid, kõrge vererõhk, ülekaalulisus või kõrge kolesteroolitase.

Vaatamata viimastel aastatel tehtud olulistele edusammudele on suitsetajate arv ELis ikka veel suur – 28% kogu elanikkonnast ning 29% noortest eurooplastest vanuses 15–24 eluaastat suitsetab.

Poliitika prioriteedid

Olukorra parandamiseks on EL ja selle liikmesriigid võtnud erinevaid tubakatatoodete tarbimist piiravaid meetmeid õigusaktide, soovituste ja teavituskampaaniate näol.

Need meetmed on muuhulgas järgmised:

Rahvatervise seisukohast on meetmete eesmärk kaitsta inimesi suitsetamise ja tubakatarbimise muude vormide (sh passiivne suitsetamine) kahjuliku toime eest. Oluline eesmärk on aidata suitsetamisega mitte algust teha või suitsetajatel suitsetamisest loobuda. Erilist tähelepanu pööratakse suitsetamisele noorte hulgas, kuna suitsetamine tekitab sõltuvust ja 94 % suitsetajatest alustavad suitsetamisega enne 25-aastaseks saamist.

Tubakatooted

Arvestades tubakatoodete piiriülese kaubanduse suurt mahtu ning erinevusi eri riikide õigusaktides, on vaja selliste toodete reguleerimiseks kogu ELis kehtivaid eeskirju. Nendega tagatakse kõikide tarbijate ühetaoline kaitse kogu ELis. Uus tubakatoodete direktiiv Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , millega reguleeritakse tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ning müüki, kiideti Euroopa Parlamendis heaks 26. veebruaril 2014. Nüüd edastatakse see vastuvõtmiseks nõukogule ning seejärel uued eeskirjad jõustuvad.

Rahvusvaheline tegevus

EL teeb tubaka tarbimise vähendamiseks maailmas ka koostööd oma rahvusvaheliste partneritega Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . ELi liikmesriigid koos Euroopa Komisjoniga on aktiivsed osalised Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonis. See on õiguslikult siduv rahvusvaheline kokkulepe, mille eesmärk on vähendada tubakatarbimise negatiivset mõju tervisele ja majandusele.