Poslat dál
RSS
google +
Verze pro tisk

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast veřejného zdraví

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast veřejného zdraví

Každý rok umírá 700 000 Evropanů na onemocnění související s kouřením. Směrnice o tabákových výrobcích, která byla zveřejněna 29. dubna 2014 a která vstoupí v platnost 19. května, je tedy pro evropskou politiku veřejného zdraví úspěchem. Například to, že tabákové výrobky na trhu EU budou vypadat a chutnat jako tabák a nebudou mást obalem či příchutí, a další nová harmonizovaná pravidla pro tabákové a související produkty pomůže snížit počet těch, kteří s kouřením začínají – a to především z řad mladých lidí. 
 
70 % evropských kuřáků začíná kouřit před dovršením 18 let a 94 % před dovršením 25 let. Zákaz používání ovocných, mentolových a ostatních příchutí, které podle všeho kouření zatraktivňovaly, protože překrývaly často nepříjemnou chuť tabáku, je tím spíše namístě. Totéž platí pro zákaz atraktivních balení cigaret – například balení v podobě rtěnky, kterým marketing cílí na dívky a mladé ženy a které neumožňuje jasnou viditelnost zdravotních varování.
 
Povinnost uvádět na obalech velká kombinovaná (obrazová a textová) zdravotní varování umístěná na horním okraji obou stran balení cigaret i tabáku určeného k ručnímu balení cigaret zaručí, že produkt bude vždy upomínat na závažné zdravotní důsledky kouření a pomáhat lidem informovaně se rozhodovat.
 
Ustanovení týkající se elektronických cigaret obsahujících nikotin poskytnou spotřebitelům jistotu, že tyto výrobky splňují předpisy ohledně bezpečnosti a kvality.
 
Dohoda o těchto a dalších opatřeních, jejichž společným cílem je snížit v EU do roku 2020 počet kuřáků o 2 %, je důležitým mezníkem, který pomůže vnitřnímu trhu s tabákovými výrobky a zároveň zajistí vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví.

Nyní je na členských státech, aby tuto směrnici zapracovaly do svých vnitrostátních právních předpisů. Na neformálním zasedání Rady v Aténách na konci dubna jsem ministrům zdravotnictví důrazně doporučil, aby tak učinili co nejrychleji, aby byl přínos tohoto důležitého předpisu pro jejich země maximální.

Tobacco

Více k tomuto tématu