Politika

Přestat kouřit je ta nejsnazší věc na světě – já to musím vědět, přestával jsem už asi tisíckrát – Mark Twain.

Konzumace tabákových výrobků je v Evropské unii největším odvratitelným zdravotním rizikem. Tabák je v EU i nejčastější příčinou předčasné smrti – každý rok má na svědomí 700 000 lidí. Předčasně umírá přibližně 50 % kuřáků (v průměru o 14 let dříve než zbytek populace).

Kromě toho kuřáci žijí více let svého života ve špatném zdravotním stavu. Řada typů rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění dýchacích cest úzce souvisí s tabákem. Ten dokonce způsobuje více zdravotních problémů než alkohol, drogy, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu nebo nadváha.

Navzdory značnému pokroku v osvětě je počet kuřáků v EU stále vysoký – kouří 28 % obyvatelstva, a dokonce 29 % mladých Evropanů ve věku od 15 do 24 let.

Priority

V zájmu řešení této situace přijala Evropská unie a její členské státy různá opatření – právní předpisy, doporučení a informační kampaně.

Patří mezi ně například:

hlediska veřejného zdraví je cílem opatření chránit občany před nebezpečnými dopady kouření a jiných forem konzumace tabáku, včetně pasivního kouření. Především ale mají pomoci kuřákům přestat kouřit a ostatním, aby kouřit nikdy nezačali. Zvláštní pozornost je věnována mládeži. Tabák je návykový a 94 % kuřáků s tímto zlozvykem začne ještě před tím, než jím je 25 let.

Tabákové výrobky

Potřeba zavedení celoevropských pravidel je nabíledni, Stačí si jen uvědomit, jak velký je objem přeshraničního obchodu s tabákovými výrobky a jak se od sebe liší právní předpisy v jednotlivých členských státech. Díky těmto celoevropským pravidlům požívají všichni spotřebitelé stejné ochrany všude v EU. Nová směrnice o tabákových výrobcích Choose translations of the previous link български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) upravující výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků a souvisejících výrobků byla schválena Evropským parlamentem 26. února 2014. Nyní bude předána ke schválení Radě a poté vstoupí nová pravidla definitivně v platnost.

Mezinárodní aspekt

Na snížení spotřeby tabáku v celosvětovém měřítku EU rovněž spolupracuje se svými mezinárodními partnery Choose translations of the previous link български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Členské státy EU společně s Evropskou komisí se aktivně účastní Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC), která je právně závaznou mezinárodní smlouvou, jejíž cílem je snížit negativní dopady konzumace tabáku na veřejné zdraví a na hospodářství.