Politika

Přestat kouřit je ta nejsnazší věc na světě – já to musím vědět, přestával jsem už asi tisíckrát.“ – Mark Twain.

Konzumace tabákových výrobků je v Evropské unii největším odvratitelným zdravotním rizikem. Tabák je v EU nejčastější příčinou předčasné smrti – každý rok má na svědomí 700 000 úmrtí. Předčasně umírá přibližně 50 % kuřáků (v průměru o 14 let dříve než zbytek populace).

Navíc se u kuřáků zhoršuje daleko rychleji jejich zdravotní stav. Řada typů rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění dýchacích cest úzce souvisí s konzumací tabáku. Ten dokonce způsobuje více zdravotních problémů než alkohol, drogy, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu nebo nadváha.

Navzdory značnému pokroku v osvětě je počet kuřáků v EU stále vysoký – kouří 28 % obyvatelstva, a dokonce 29 % mladých Evropanů ve věku od 15 do 24 let.

Priority

V zájmu řešení této situace přijala Evropská unie a její členské státy různá opatření k omezení konzumace tabákových výrobků – právní předpisy, doporučení a informační kampaně.

Patří mezi ně například:

Z hlediska veřejného zdraví je cílem těchto opatření chránit občany před nebezpečnými dopady kouření a jiných forem konzumace tabáku, včetně pasivního kouření. Především ale mají pomoci kuřákům přestat kouřit a ostatním, aby kouřit nikdy nezačali. Zvláštní pozornost je věnována mládeži. Tabák je návykový a 94 % kuřáků s tímto zlozvykem začíná ještě před 25. rokem života.

Tabákové výrobky

Potřeba zavedení celoevropských pravidel je nabíledni. Stačí si jen uvědomit, jak velký je objem přeshraničního obchodu s tabákovými výrobky a jak se od sebe liší právní předpisy v jednotlivých členských státech. Díky používání celoevropských pravidel požívají všichni spotřebitelé stejné ochrany všude v EU. Nová směrnice o tabákových výrobcích Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) upravující výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků a souvisejících výrobků byla schválena 3. dubna 2014.

Mezinárodní aspekt

Na snížení spotřeby tabáku v celosvětovém měřítku EU rovněž spolupracuje se svými mezinárodními partnery Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Členské státy EU společně s Evropskou komisí se aktivně účastní Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC), která je právně závaznou mezinárodní smlouvou, jejímž cílem je snížit negativní dopady konzumace tabáku na veřejné zdraví a na hospodářství.