Tabákové výrobky

Výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků upravuje nová směrnice o tabákových výrobcích nahrazující směrnici č. 2001/37/ES . Vztahuje se na cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový a lulkový tabák, doutníky, doutníčky, tabákové výrobky neprodukující kouř, elektronické cigarety a rostlinné výrobky určené ke kouření.

Nová směrnice zejména:

  • zakazuje cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret s charakteristickými příchutěmi
  • vyžaduje od subjektů z tabákového odvětví, aby orgánům členských států předkládaly podrobné zprávy ohledně ingrediencí používaných v tabákových výrobcích, zejména pak v cigaretách a v tabáku určenému k ručnímu balení cigaret
  • požaduje, aby se na obalech tabákových a souvisejících výrobků objevovala zdravotní varování – kombinovaná zdravotní varování (obrázky a text) musí pokrývat 65 % přední i zadní strany balíčků cigaret a tabáku k ručnímu balení
  • pro zdravotní varování stanoví minimální rozměry a zakazuje u určitých tabákových výrobků malá balení
  • na tabákových výrobcích zakazuje všechny propagační a zavádějící prvky
  • v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky zavádí u těchto výrobků sledování polohy a pohybu
  • umožňuje členským státům zákaz internetového prodeje tabáku a souvisejících produktů
  • stanoví bezpečnostní a jakostní požadavky pro spotřební elektronické cigarety
  • výrobcům ukládá povinnost nahlásit nové tabákové výrobky před jejich uvedením na trh EU

Press material

Přezkum směrnice o tabákových výrobcích

Nová směrnice vychází z návrhu Komise na revizi směrnice o tabákových výrobcích Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu Deutsch (de) English (en) français (fr) .