Send to a friend
RSS
google +
Verzija za ispis

Tonio Borg, povjerenik Europske komisije za zdravlje

Tonio Borg, povjerenik Europske komisije za zdravlje

Svake godine 700 000 Europljana umre zbog posljedica povezanih s pušenjem. Stoga je Direktiva o duhanskim proizvodima koja je objavljena 29. travnja 2014. i koja će stupiti na snagu 19. svibnja 2014. uspjeh za politiku javnog zdravlja EU-a. Novim usklađenim pravilima o duhanu i srodnim proizvodima osigurat će se da duhanski proizvodi na tržištu EU-a izgledaju i imaju okus kao duhanski proizvodi, čime će se pomoći pri smanjivanju broja osoba koje počinju pušiti u EU-u, posebno mladih. 
 
Budući da 70 % pušača u Europi počinje pušiti prije nego što navrše 18, a 94 % prije nego što navrše 25 godina, posebno je primjerena zabrana tipičnih aromatičnih okusa, kao što su voće ili mentol, kojima se prekrivaju jači okusi duhana i time potiče pušenje. Isto vrijedi i za zabranu privlačnih pakiranja cigareta u obliku ruža za usne koja su često posebno namijenjena djevojkama i mladim ženama, a na kojima zdravstvena upozorenja nisu u potpunosti vidljiva.
 
Velika obvezna kombinirana zdravstvena upozorenja (slika i tekst) koja će se stavljati na gornji rub obiju strana kutije cigareta i duhana za motanje služit će kao učinkoviti podsjetnici na ozbiljne zdravstvene posljedice pušenja te će se njima pomoći ljudima pri donošenju informiranih odluka.
 
Zaključno, zahvaljujući odredbama o elektroničkim cigaretama koje sadržavaju nikotin, potrošači mogu biti sigurni da su ti proizvodi u skladu s pravilima o sigurnosti i kvaliteti.
 
Dogovor o tim i daljnjim mjerama kojima se namjerava smanjiti broj pušača u EU-u za 2 % do 2020. važan je uspjeh kojim će se pomoći unutarnjem tržištu duhanskih proizvoda, a istovremeno osigurati visoka razina javnog zdravlja.

Sad je na državama članicama da Direktivu prenesu u nacionalno zakonodavstvo. Na neslužbenom sastanku Vijeća u Ateni krajem travnja pozvao sam ministre zdravstva da to učine što prije kako bi njihovi građani u potpunosti imali koristi od odredaba ovoga važnog zakona EU-a.

Tobacco

Više o ovoj temi