ELi suitsetamisvastased kampaaniad

29% eurooplastest suitsetab. Suitsetamine on jätkuvalt peamine välditav surma ja haigestumise põhjus ELis. 31% suitsetajatest on proovinud viimase 12 kuu jooksul suitsetamisest loobuda.

Euroopa Komisjon on teinud suitsetamisest loobumise ning laiemalt ka tubakatoodete tarbimise piiramise valdkonnas pikaajalist tööd.

Viimastel aastatel on välja töötatud mitmed kampaaniad, mille eesmärk on tegeleda tubaka tarbimise probleemiga kogu Euroopas.

Ekssuitsetajad on peatamatud (2011–2013)

logo

Sihtrühm

25–34aastased suitsetajad (28 miljonit eurooplast)

Eesmärk

  • Kodanike julgustamine loobuma suitsetamisest ning neile asjakohase abi osutamine
  • Teadlikkuse suurendamine tubaka ohtlikkusest
  • Panustamine tubakavabasse Euroopasse kui Euroopa Komisjoni pikaajalisse eesmärki

Juhendamine internetis

Kampaania „Ekssuitsetajad on peatamatud” keskmes oli digitaalne tervisealase juhendamise platvorm iCoach, mis on abiks suitsetamisest loobumisel suitsetajate endi valikul kas koheselt või lähitulevikus.

Suitsetajatel on kõigis ELi liikmesriikides jätkuvalt vaba juurdepääs platvormile iCoach oma emakeeles vastava Facebooki lehekülje vahendusel. Platvormi iCoach raames analüüsitakse suitsetamisharjumusi ning antakse igapäevaseid kohandatud nõuandeid.

iCoach mobiilirakendus

Mobiilirakenduse link mobiilirakendusQR kood rakenduse juurde
qrcode

Uudised ja üritused

Kampaania hõlmas ka avalikke ja pressiüritusi liikmesriikides Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Kampaania peamised faktid ja infograafika

Infograafika

TV-klipid 2013

õdepoegisa
Minu õdeMinu poegMinu isa

EL ja jalgpalliklubi FC Barcelona üheskoos suitsetamise vastu

Loobu suitsetamisest koos Barçaga

HELP – Elagem tubakata (2005–2010)

Eelmise kampaania „HELP – Elagem tubakata Valige lingiga seotud tõlked English (en) ” raames, mis korraldati ajavahemikul 2005–2010, keskenduti suitsetamise ennetamisele, suitsetamisest loobumisele ja passiivsele suitsetamisele. Sihtrühmaks olid 15–25aastased noored eurooplased.