Tubakatooted

Uue tubakatoodete direktiiviga, mis asendab direktiivi 2001/37/EÜ, määratakse kindlaks tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevad eeskirjad. Asjaomased tooted on sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas, piibutubakas, sigarid, sigarillod, suitsuvaba tubakas, elektroonilised sigaretid ja taimsed suitsetatavad tooted.

Uue direktiiviga:

  • keelatakse sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, millel on eristavad lõhna- ja maitseomadused;
  • kohustatakse tubakatootjaid teavitama liikmesriike sellest, milliseid koostisosi kasutatakse tubakatoodetes – konkreetselt sigarettides ja isevalmistatavate sigarettide tubakas;
  • nõutakse terviseohust hoiatamist tubaka- ja seonduvate toodete pakenditel. Kombineeritud (pilt ja tekst) terviseohu hoiatus peab katma 65% sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka pakendite esi- ja tagaküljest;
  • määratakse kindlaks hoiatuste miinimumsuurus ning kõrvaldatakse teatavate tubakatoodete väikesed pakendid;
  • keelustatakse mistahes reklaam ja eksitavad elemendid tubakatoodetel;
  • võetakse kasutusele kogu ELi hõlmav tuvastamis- ja jälgimissüsteem, et võidelda ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise vastu;
  • võimaldatakse liikmesriikidel keelata tubaka- ja seonduvate toodete müük internetis;
  • kehtestatakse elektrooniliste sigarettide ohutus- ja kvaliteedinõuded;
  • kohustatakse tootjaid teavitama uudsetest tubakatoodetest enne nende ELis turuleviimist.

Press material

Tubakatoodete direktiivi läbivaatamine

Uus direktiiv põhineb Euroopa Komisjoni tubakatoodete direktiivi läbivaatamise ettepanekul Valige lingiga seotud tõlked Deutsch (de) English (en) français (fr) .