Tubakatooted

Tubakatoodete direktiiviga 2014/40/ELpdf(2 MB) Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , mis asendab direktiivi 2001/37/EÜ, määratakse kindlaks tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevad eeskirjad. Asjaomased tooted on sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas, piibutubakas, sigarid, sigarillod, suitsuvaba tubakas, elektroonilised sigaretid ja taimsed suitsetatavad tooted.

Eelkõige:

  • keelatakse sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, millel on eristavad lõhna- ja maitseomadused;
  • kohustatakse tubakatootjaid teavitama liikmesriike sellest, milliseid koostisosi kasutatakse tubakatoodetes – konkreetselt sigarettides ja isevalmistatavate sigarettide tubakas;
  • nõutakse terviseohust hoiatamist tubaka- ja seonduvate toodete pakenditel. Kombineeritud (pilt ja tekst) terviseohu hoiatus peab katma 65% sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka pakendite esi- ja tagaküljest;
  • määratakse kindlaks hoiatuste miinimumsuurus ning kõrvaldatakse teatavate tubakatoodete väikesed pakendid;
  • keelustatakse mistahes reklaam ja eksitavad elemendid tubakatoodetel;
  • võetakse kasutusele kogu ELi hõlmav tuvastamis- ja jälgimissüsteem, et võidelda ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise vastu;
  • võimaldatakse liikmesriikidel keelata tubaka- ja seonduvate toodete müük internetis;
  • kehtestatakse elektrooniliste sigarettide ohutus- ja kvaliteedinõuded;
  • kohustatakse tootjaid teavitama uudsetest tubakatoodetest enne nende ELis turuleviimist.

Tubakatoodete direktiivi rakendamine

Euroopa Komisjon tegeleb praegu üksikasjalikumate eeskirjade koostamisega konkreetsetes valdkondades, et aidata liikmesriike direktiivi 2014/40/EL rakendamisel Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Pressimaterjal

Tubakatoodete direktiivi läbivaatamine

Uus direktiiv põhineb Euroopa Komisjoni tubakatoodete direktiivi läbivaatamise ettepanekul Valige lingiga seotud tõlked Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Täiendav teave läbivaatamise kohta:

  • Tubakatoodete direktiivi läbivaatamine – õigusloome protsessi põhietapid Valige lingiga seotud tõlked English (en)

Teemaga seotud linke: