Õigusaktid

Tubakatoodete direktiiv (2014/40/EL)pdf(2 MB) Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) jõustus 19. mail 2014 ning kuulub Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldamisele alates 20. maist 2016. Direktiiviga määratakse kindlaks tubaka- ja sellega seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevad eeskirjad. Sellisteks toodeteks on sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas, piibutubakas, sigarid, sigarillod, suitsuvaba tubakas, elektroonilised sigaretid ja taimsed suitsetatavad tooted.

Direktiiviga:

 • keelatakse sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, millel on eristavad lõhna- või maitseomadused;
 • kohustatakse tubakatootjaid liikmesriikidele üksikasjalikult aru andma, milliseid koostisosi kasutatakse tubakatoodetes, eelkõige sigarettides ja isevalmistatavate sigarettide tubakas;
 • nõutakse terviseohu hoiatuse lisamist tubaka- ja sellega seonduvate toodete pakendile. Terviseohu ühendhoiatus (pilt ja tekst) peab katma 65% sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka pakendi esi- ja tagaküljest;
 • määratakse kindlaks hoiatuste miinimumsuurus ning keelatakse teatavate tubakatoodete väikepakendid;
 • keelatakse igasugune reklaam ja eksitavad elemendid tubakatoodetel;
 • võetakse kasutusele kogu ELi hõlmav tuvastamis- ja jälgimissüsteem, et võidelda ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise vastu;
 • võimaldatakse liikmesriikidel keelata tubaka- ja sellega seonduvate toodete müük internetis;
 • kehtestatakse e-sigarettide ohutus- ja kvaliteedinõuded ning
 • kohustatakse tootjaid teatama uudsetest tubakatoodetest enne nende turustamist ELis.

Tubakatoodete direktiivi rakendamine

Euroopa Komisjon on mõnes valdkonnas välja töötanud üksikasjalikumad eeskirjad, et aidata liikmesriikidel direktiivi 2014/40/EL rakendada Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Teemaga seotud lingid:

 • Tubakatoodete direktiiv: peamised sammud ja pressimaterjal Valige lingiga seotud tõlked English (en)  
 • Ühisportaal EU-CEG: Tubakatoodete ja e-sigarettide aruandlus Valige lingiga seotud tõlked English (en)