Regulácia výrobkov

Smernica o tabakových výrobkoch (2014/40/EÚ)pdf(2 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) nadobudla účinnosť 19. mája 2014 a členské štáty ju mali transponovať do svojich právnych poriadkov do 20. mája 2016. V smernici o tabakových výrobkoch sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov. Ide o cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, fajkový tabak, cigary, cigarky, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a bylinné výrobky na fajčenie.

Smernica predovšetkým:

 • zakazuje cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet s charakteristickými arómami,
 • vyžaduje od výrobcov, aby členským štátom podávali podrobné správy o zložkách, ktoré sú súčasťou ich výrobkov, najmä pokiaľ ide o cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet,
 • vyžaduje, aby výrobcovia umiestňovali na tabakové výrobky zdravotné varovania. Kombinované zdravotné varovania (obrázky aj text) musia pokrývať 65 % prednej a zadnej strany obalov cigaretových škatuliek a tabaku na vlastnoručné zhotovenie,
 • stanovuje minimálne rozmery zdravotných varovaní a pre určité tabakové výrobky ruší malé balenia,
 • zakazuje všetky propagačné a zavádzajúce prvky na tabakových výrobkoch,
 • zavádza celoeurópsky systém sledovania a kontroly na boj proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami,
 • umožňuje členským štátom, aby zakázali internetový predaj tabakových a súvisiacich výrobkov,
 • stanovuje požiadavky na bezpečnosť a kvalitu elektronických cigariet a
 • výrobcom ukladá povinnosť nahlasovať nové kategórie tabakových výrobkov pred ich uvedením na trh EÚ.

Vykonávanie smernice o tabakových výrobkoch

Európska komisia vypracovala podrobnejšie pravidlá pre určité oblasti s cieľom podporiť členské štáty pri vykonávaní smernice 2014/40/EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Súvisiace odkazy:

 • Smernica o tabakových výrobkoch – kľúčové udalosti a tlačové materiály Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
 • EÚ-CEG: informačné povinnosti týkajúce sa tabakových výrobkov a elektronických cigariet Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
 • Určenie charakteristických príchutí v tabakových výrobkoch Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
 • Oznámenia podľa článku 24 ods. 3 smernice o tabakových výrobkoch Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)