Tabakové výrobky

Smernica o tabakových výrobkoch (2014/40/EÚ)pdf(2 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) nahrádza smernicu (2001/37/ES) a stanovuje pravidlá týkajúce sa výroby, uvádzania a predaja tabaku a tabakových výrobkov. Medzi ne patria cigarety, tabak na šúľanie, fajkový tabak, cigary, cigarky, bezdymový tabak, elektronické cigarety a rastlinné produkty na fajčenie.

Smernicou sa predovšetkým:

  • zakazujú cigarety a tabak na šúľanie s charakteristickými príchuťami,
  • vyžaduje od výrobcov, aby členským štátom podávali podrobné správy o obsahu látok, ktoré sú súčasťou tabakových výrobkov, najmä pokiaľ ide o cigarety a tabak na šúľanie,
  • vyžaduje, aby výrobcovia umiestňovali na tabakové výrobky zdravotné výstrahy. Kombinované zdravotné výstrahy (obrázky aj text) musia pokrývať 65 % prednej a zadnej strany obalov cigaretových škatuliek a tabaku,
  • stanovujú minimálne rozmery zdravotných výstrah a pre určité tabakové výrobky ruší malé balenia,
  • zakazujú všetky propagačné a zavádzajúce prvky na tabakových výrobkoch,
  • zavádza celoeurópsky systém sledovania a kontroly na boj proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami,
  • umožňuje členským štátom, aby zakázali internetový predaj tabaku a tabakových výrobkov,
  • stanovujú požiadavky na bezpečnosť a kvalitu elektronických cigariet,
  • výrobcom ukladá povinnosť nahlasovať nové kategórie tabakových výrobkov pred ich uvedením na trh EÚ.

Tlačové materiály

Revízia smernice o tabakových výrobkoch

Nová smernica vychádza z návrhu Komisie na revíziu smernice o tabakových výrobkoch Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu Deutsch (de) English (en) français (fr) .