Politika

Prestať fajčiť je veľmi jednoduché, ja som to dokázal už asi tisíckrát“, Mark Twain.

Konzumácia tabaku predstavuje najrozšírenejšie zdravotné riziko v Európskej únii, ktorému sa dá predchádzať. Je najvýznamnejšou príčinou predčasnej smrti v EÚ a spôsobuje takmer 700 tisíc úmrtí ročne. Približne polovica fajčiarov zomiera predčasne (priemerne o 14 rokov skôr).

Okrem rizika predčasného úmrtia fajčiari prežijú dlhšiu časť života so slabým zdravím. Mnohé onkologické, kardiovaskulárne a respiratórne ochorenia súvisia s fajčením. Fajčenie spôsobuje viac problémov ako alkohol, drogy, vysoký krvný tlak, nadváha alebo vysoká hladina cholesterolu.

Napriek značnému pokroku, ktorý sa za posledné roky dosiahol, je počet fajčiarov v EÚ stále vysoký (26% celkovej populácie, 25% vo veku 15 – 24 rokov).

Politické priority

Na riešenie tejto situácie Európska únia a členské štáty prijali viacero opatrení na kontrolu tabaku v podobe právnych predpisov, odporúčaní a informačných kampaní.

Medzi tieto opatrenia patria:

V záujme verejného zdravia sa tieto opatrenia zameriavajú na ochranu občanov pred škodlivými účinkami fajčenia a iných foriem konzumácie tabaku vrátane pasívneho fajčenia. Ich hlavným cieľom je však pomôcť fajčiarom prestať s fajčením alebo predísť tomu, aby s ním vôbec začali. Osobitná pozornosť sa venuje problematike fajčenia mládeže, keďže tabak je návyková látka a 94 % fajčiarov začína s fajčením ešte pred dosiahnutím veku 25 rokov.

Tabakové výrobky

Vzhľadom na významný cezhraničný obchod s tabakovými výrobkami a rôznorodé vnútroštátne právne predpisy je potrebné prijať pravidlá na európskej úrovni. Tieto pravidlá zabezpečujú, že všetci spotrebitelia v celej EÚ sú rovnako chránení. 3. apríla 2014 bola schválená nová smernica o tabakových výrobkoch Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ktorá upravuje výrobu, uvádzanie a predaj tabaku a tabakových výrobkov.

Medzinárodná spolupráca

EÚ spolupracuje s medzinárodnými partnermi Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) na celosvetovom znížení spotreby tabakových výrobkov. Členské štáty EÚ sú spolu s Európskou komisiou aktívnymi partnermi rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku, právne záväznej medzinárodnej zmluvy, ktorej cieľom je zníženie škodlivých vplyvov spotreby tabaku na zdravie a hospodárstvo.