Protitabakové kampane EÚ

Medzi Európanmi je 29 % fajčiarov a fajčenie je aj naďalej hlavnou príčinou úmrtí a ochorení v EÚ, ktorým sa dá predchádzať. 31 % fajčiarov sa pokúšalo prestať fajčiť v priebehu posledných 12 mesiacov.

Okrem kontroly tabaku vo všeobecnosti má Európska komisia za sebou bohatú činnosť v oblasti prevencie a odvykania od fajčenia.

V posledných rokoch sa vypracovalo množstvo kampaní, ktorých cieľom je riešiť záťaž spôsobenú spotrebou tabaku v celej Európe.

Exfajčiari sú nezastaviteľní (2011 – 2013)

logo

Cieľová skupina

fajčiari vo veku 25 až 34 rokov (28 miliónov Európanov)

Cieľ

  • Povzbudiť občanov a pomôcť im, aby prestali s fajčením
  • Zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách tabaku
  • Prispieť k dlhodobému cieľu EK dosiahnuť Európu bez dymu

Aplikácia iCoach

Kampaň Exfajčiari sú nezastaviteľní bola postavená na aplikácii iCoach – online platforme, ktorá pomáha fajčiarom skoncovať s fajčením v tempe, ktoré si sami zvolia.

Fajčiari zo všetkých krajín EÚ majú stále voľný prístup k aplikácii iCoach v ich vlastnom jazyku prostredníctvom vnútroštátnych stránok Facebooku. Aplikácia analyzuje vaše fajčiarske návyky a denne vám poskytne konkrétne rady.

Mobilná aplikácia „iCoach“

Odkaz na mobilnú aplikáciu mobilná aplikáciaKód QR – odkaz na aplikáciu
kód QR

Aktuality a podujatia

Kampaň zahŕňala aj vnútroštátne podujatia pre verejnosť a médiá Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Hlavné fakty a infografiky kampane

infografiky

Televízne klipy 2013

sestrasynotec
Moja sestraMôj synMôj otec

EÚ a FC Barcelona sa spojili v boji proti fajčeniu

prestaň fajčiť s Barçou

HELP – Za život bez tabaku (2005 – 2010)

Predchádzajúca kampaň HELP – Za život bez tabaku Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) sa v rokoch 2005 až 2010 zameriavala na prevenciu, ukončenie fajčenia a pasívne fajčenie. Jej cieľovou skupinou boli mladí Európania vo veku 15 – 25 rokov.