Protitabakové kampane EÚ

Medzi Európanmi je 26 % fajčiarov a fajčenie je aj naďalej hlavnou príčinou úmrtí a ochorení v EÚ, ktorým sa dá predchádzať. Z 59 % fajčiarov, ktorí sa pokúšali prestať fajčiť, uspelo 20 %.

Okrem kontroly tabaku v širšom zmysle má Európska komisia za sebou bohatú činnosť v oblasti prevencie a odvykania od fajčenia.

V posledných rokoch sa vypracovalo množstvo iniciatív na riešenie záťaže spôsobenej spotrebou tabaku v celej Európe. Celkové náklady spoločnosti v EÚ spojené s fajčením sa v roku 2009 odhadovali na sumu 544 mld. EUR Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , takže každý fajčiar, ktorý prestane fajčiť, pomôže znížiť záťaž na európsku ekonomiku a systém zdravotnej starostlivosti.

Exfajčiari sú nezastaviteľní (2014 – 2016)

Nové vydanie kampane Exfajčiari sú nezastaviteľní Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) sa viac ako predtým zameriava na pomoc fajčiarom vo veku 25 – 34 rokov, aby prostredníctvom informácií o výhodách života bez fajčenia a nástrojov, ktoré im pri tom pomôžu, skoncovali s fajčením. Tí, ktorí sa rozhodnú prestať fajčiť, získajú lepšie zdravie a pohodu, vyšší disponibilný príjem a dosiahnu aj vyššiu kvalitu života.

Exfajčiari sú nezastaviteľní (2011 – 2013)

Predchádzajúce vydanie kampane Exfajčiari sú nezastaviteľní Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) povzbudilo ľudí v EÚ, aby prestali s fajčením. Kampaň pomohla zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách tabaku a prispieť k dlhodobému cieľu EK, ktorým je Európa bez cigaretového dymu.

HELP – Za život bez tabaku (2005 – 2010)

Predchádzajúca kampaň HELP – Za život bez tabaku Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) sa v rokoch 2005 až 2010 zameriavala na prevenciu, ukončenie fajčenia a pasívne fajčenie. Jej cieľovou skupinou boli mladí Európania vo veku 15 – 25 rokov.