Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Σύμφωνα με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις έχουν ορισμένα δικαιώματα όταν κυκλοφορούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για εργασία, σπουδές, εμπορικές δραστηριότητες, κ.λπ.

Αν η αρχή σας ασχολείται με την εφαρμογή των σχετικών κανόνων στη χώρα σας, ίσως χρειαστεί να ανταλλάξετε πληροφορίες με παρόμοιες αρχές άλλων χωρών.

Το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) σάς διευκολύνει ακριβώς σ' αυτό. 

Για μια σύντομη παρουσίαση του ΙΜΙ, δείτε αυτό το βίντεο:

Ειδήσεις

27.10.2015

Έρευνα για όλους τους χρήστες - τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί

Η Επιτροπή διενήργησε έρευνα για τους χρήστες του ΙΜΙ προκειμένου να αξιολογηθούν ο βαθμός ευχρηστίας, οι λειτουργίες και τα οφέλη της εφαρμογής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ήδη δημοσιευτεί.

20.04.2015

Δημόσιες συμβάσεις στο ΙΜΙ

Στο εξής οι δημόσιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν το ΙΜΙ για να ελέγχουν τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που παρέχουν εταιρείες προμηθειών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόσβαση στο ΙΜΙ

Μόνο καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ)

Εργαλείο εκμάθησης του ΙΜΙ

Εάν είστε νέος χρήστης του ΙΜΙ και θέλετε να εξοικειωθείτε με το σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκμάθησης.

Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να καταχωριστείτε.

Δεν έχετε καταχωριστεί ακόμη;

Η αίτηση καταχώρισης πρέπει να εγκριθεί από έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ. Μόνο αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν την καταχώρισή τους στο ΙΜΙ.