Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Σύμφωνα με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις έχουν ορισμένα δικαιώματα όταν κυκλοφορούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για εργασία, σπουδές, εμπορικές δραστηριότητες, κ.λπ.

Αν η αρχή σας ασχολείται με την εφαρμογή των σχετικών κανόνων στη χώρα σας, ίσως χρειαστεί να ανταλλάξετε πληροφορίες με παρόμοιες αρχές άλλων χωρών.

Το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) σάς διευκολύνει ακριβώς σ' αυτό. 

Για μια σύντομη παρουσίαση του ΙΜΙ, δείτε αυτό το βίντεο:

Ειδήσεις

20.07.2018

ΤΟ ΙΜΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΚΠΔ

Το IMI διασφαλίζει πλέον την ορθή εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), παρέχοντας λειτουργίες πολυγλωσσικής διαδικτυακής ανταλλαγής πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων.

19.07.2018

100.000 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η χρήση του ΙΜΙ αυξάνεται σταθερά: μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, το σύνολο των ανταλλαγών πληροφοριών μέσω του ΙΜΙ είχε υπερβεί τις 100.000. Μόνο το 2017, υποβλήθηκαν σχεδόν 34.000 αιτήσεις, με τις οποίες ασχολήθηκαν πάνω από 8.200 καταχωρισμένες αρχές.
Δείτε τις διαδραστικές στατιστικές για να μάθετε περισσότερα!

Πρόσβαση στο ΙΜΙ

Μόνο καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ)

Εργαλείο εκμάθησης του ΙΜΙ

Εάν είστε νέος χρήστης του ΙΜΙ και θέλετε να εξοικειωθείτε με το σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκμάθησης.

Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να καταχωριστείτε.

Δεν έχετε καταχωριστεί ακόμη;

Η αίτηση καταχώρισης πρέπει να εγκριθεί από έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ. Μόνο αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν την καταχώρισή τους στο ΙΜΙ.