Διαδρομή πλοήγησης

Τι είναι το IMI

Πώς λειτουργεί το IMI;

Μπορείτε να ανταλλάσσετε πληροφορίες με διάφορους τρόπους:

  • διαδικασίες 1-προς-1
  • διαδικασίες 1-προς- πολλούς και
  • αποθετήρια.

 

Διαδικασία 1-προς-1

Οι αρχές διαφόρων χωρών ανταλλάσσουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας προμεταφρασμένες ερωτήσεις και απαντήσεις («ομάδες ερωτήσεων»).

Παραδείγματα:

◊ αιτήσεις πληροφοριών

αιτήσεις για μέτρα

 

Διαδικασία 1-προς- πολλούς

Μια αρχή στέλνει πληροφορίες σε πολλούς αποδέκτες.

Παραδείγματα:

Μηχανισμός προειδοποίησης για κάθε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια του ανθρώπου ή στο περιβάλλον και

κοινοποιήσεις για την εθνική νομοθεσία στον τομέα της ερώτησης.

 

Αποθετήρια

Μια αρχή μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων εντός του ΙΜΙ, στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες ΙΜΙ ή μια ορισμένη ομάδα χρηστών. 

Προς το παρόν χρησιμοποιείται για εταιρείες οι οποίες διαθέτουν άδεια για οδική μεταφορά μετρητών ευρώ.

 

 

Πλεονεκτήματα του ΙΜΙ

  • Πολύγλωσσο - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ΙΜΙ σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ

◊ προμεταφρασμένες ερωτήσεις, απαντήσεις και δελτία

◊ αυτόματη μετάφραση διαθέσιμη για πληροφορίες που αναγράφονται σε πεδίο ελεύθερου κειμένου.

  • Ευέλικτο - το ΙΜΙ μπορεί να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε διοικητική δομή — κεντρική, πλήρως αποκεντρωμένη κ.λπ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα.
  • Απόλυτα ασφαλές σύστημα που εγγυάται την προστασία των δεδομένων.
  • Η χρησιμοποίηση του ΙΜΙ δεν συνεπάγεται για τα κράτη μέλη δαπάνες για τεχνολογίες των πληροφοριών.
  • Εξασφάλιση κατάρτισης και υποστήριξης από τους εθνικούς συντονιστές ΙΜΙ.

Σε ποιους τομείς χρησιμοποιείται το ΙΜΙ;

 

ΤομέαςΛειτουργίες του ΙΜΙ (με παραδείγματα)

Επαγγελματικά
προσόντα

Αιτήσεις πληροφοριών 
Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των προσόντων επαγγελματιών που επιθυμούν να εργαστούν στη χώρα σας

Κατάλογος μητρώων
Για τον εντοπισμό εθνικών επαγγελματικών μητρώων (αρχιτεκτόνων, λογιστών, μηχανικών, κ.λπ.)

Κοινοποιήσεις
Για την κοινοποίηση νέων τίτλων σχετικά με αρχιτέκτονες και επαγγελματίες του τομέα της υγείας

PQ

Υπηρεσίες

SD

Αιτήσεις πληροφοριών
Για την επαλήθευση πληροφοριών σχετικά με ξένες εταιρείες ή αλλοδαπούς που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα σας

Μηχανισμός προειδοποίησης 
Για την επισήμανση δραστηριότητας παρόχου υπηρεσιών, η οποία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον

Κατάλογος μητρώων 
Για τον εντοπισμό εθνικού μητρώου παρόχων υπηρεσιών (π.χ. μητρώα επιχειρήσεων, εμπορικά μητρώα) σε οποιαδήποτε χώρα του ΕΟΧ

Κοινοποιήσεις
Για την ενημέρωση της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών

Απόσπαση εργαζομένων

 

Αιτήσεις πληροφοριών
Για τον έλεγχο των όρων απασχόλησης εργαζομένων που έχουν αποσπαστεί στη χώρα σας
PoW

Μεταφορά μετρητών
ευρώ

CIT

Αποθετήριο 
Για τον έλεγχο των στοιχείων αδειών διασυνοριακής μεταφοράς μετρητών ευρώ

Άδειες μηχανοδηγού αμαξοστοιχίας

Αίτηση πληροφοριών
Για τον έλεγχο της ισχύος άδειας μηχανοδηγού αμαξοστοιχίας· για την αίτηση διενέργειας ελέγχου ή για την αναστολή άδειας

Κοινοποιήσεις
Για την ενημέρωση των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με αίτηση διενέργειας ελέγχου ή την αναστολή άδειας

ERA

SOLVIT

 Solvit

Διεκπεραίωση υποθέσεων
Μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες κατά των εθνικών αρχών στο δίκτυο SOLVIT

Δικαιώματα των ασθενών

Αιτήσεις πληροφοριών  
Για τον έλεγχο του «δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος» επαγγελματιών του τομέα της υγείας

Κατάλογος μητρώων  
Για τον εντοπισμό εθνικού μητρώου επαγγελματιών του τομέα της υγείας (γιατροί, ειδικοί θεραπευτές κ.λπ.)

 PR

Ηλεκτρονικό εμπόριο
(πιλοτικό έργο)

 eCom

Αιτήσεις για τη λήψη μέτρων
Για να ζητηθεί από άλλη χώρα η λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, όταν, για παράδειγμα, δεν τηρούνται οι γενικές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών στους ιστοτόπους τους.

Κοινοποιήσεις 
Για να κοινοποιούνται μέτρα που πρόκειται να ληφθούν κατά παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών εγκατεστημένων σε άλλη χώρα.

Δημόσιες συμβάσεις
(πιλοτικό έργο)

Αιτήσεις πληροφοριών
Για τον έλεγχο πληροφοριών και εγγράφων που παρέχονται από τις εταιρείες προμηθειών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

PP

Πόροι του ΙΜΙ

Το ΙΜΙ, που αναπτύχθηκε από κοινού από την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις, χρηματοδοτείται κυρίως από τα προγράμματα IDABC και ISA.

Αν θέλετε να αξιολογήσετε ακριβέστερα πώς το ΙΜΙ μπορεί να διευκολύνει τη διοικητική συνεργασία στον τομέα σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Επικοινωνία ΙΜΙ

Πρόσβαση στο ΙΜΙ

Μόνο καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ)

Εργαλείο εκμάθησης του ΙΜΙ

Εάν είστε νέος χρήστης του ΙΜΙ και θέλετε να εξοικειωθείτε με το σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκμάθησης.

Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να καταχωριστείτε.

Δεν έχετε καταχωριστεί ακόμη;

Η αίτηση καταχώρισης πρέπει να εγκριθεί από έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ. Μόνο αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν την καταχώρισή τους στο ΙΜΙ.