Naršymo kelias

Pradžios puslapis

Pagal ES bendrosios rinkos teisės aktus žmonės ir įmonės turi tam tikras teises judėti Europos ekonominėje erdvėje darbo, studijų, prekybos ir kitais tikslais.

Jeigu jūsų institucija dalyvauja įgyvendinant šiuos teisės aktus vietoje, jums gali reikėti keistis informacija su panašiomis įstaigomis kitose šalyse.

Tai galite daryti naudodamiesi Vidaus rinkos informacine (IMI) sistema. 

Glaustas paaiškinimas – šiame vaizdo siužete:

Naujienos

27.10.2015

Paskelbti visuotinės naudotojų apklausos rezultatai

Komisija atliko naudotojų apklausą, kad nustatytų, kaip jie vertina sistemos IMI patogumą, funkcijas ir privalumus. Apklausos rezultatai jau paskelbti.

20.04.2015

Viešieji pirkimai sistemoje IMI

Nuo šiol viešosios institucijos gali naudotis IMI, kad patikrintų pirkimo bendrovių iš kitų Europos šalių pateiktą informaciją ir dokumentus.

Prieiga prie IMI

Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) gali naudotis tik registruoti naudotojai.

IMI mokomoji sistema

Jei sistema IMI jums nauja ir norite su ja susipažinti, galite pasinaudoti mūsų mokomąja sistema.

Pirmiausia turite užsiregistruoti.

Dar nesate užsiregistravęs?

Jūsų registracijos prašymą turi patvirtinti nacionalinis IMI koordinatorius. Prašyti registracijos IMI gali tik kompetentingos institucijos.