Naršymo kelias

Pradžios puslapis

Pagal ES bendrosios rinkos teisės aktus žmonės ir įmonės turi tam tikras teises judėti Europos ekonominėje erdvėje darbo, studijų, prekybos ir kitais tikslais.

Jeigu jūsų institucija dalyvauja įgyvendinant šiuos teisės aktus vietoje, jums gali reikėti keistis informacija su panašiomis įstaigomis kitose šalyse.

Tai galite daryti naudodamiesi Vidaus rinkos informacine (IMI) sistema. 

Glaustas paaiškinimas – šiame vaizdo siužete:

Naujienos

20.07.2018

IMI PADEDA ĮGYVENDINTI BDAR

Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI) padeda tinkamai įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas – Europos institucijoms ir nacionalinėms duomenų apsaugos priežiūros institucijoms jau teikiamos daugiakalbės keitimosi informacija internetu funkcijos.

19.07.2018

100 000 INFORMACIJOS MAINŲ

IMI sistema naudojamasi vis plačiau – iki 2017 m. gruodžio mėn. bendras informacinių pranešimų skaičius, išsiųstas naudojantis IMI sistema, perkopė 100 000. Vien tik 2017 m. išsiųsta beveik 34 000 užklausų, kurias tvarkė daugiau kaip 8200 registruotų institucijų.
Susipažinkite su sąveikiaisiais statistiniais duomenimis ir sužinokite daugiau!

Prieiga prie IMI

Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) gali naudotis tik registruoti naudotojai.

IMI mokomoji sistema

Jei sistema IMI jums nauja ir norite su ja susipažinti, galite pasinaudoti mūsų mokomąja sistema.

Pirmiausia turite užsiregistruoti.

Dar nesate užsiregistravęs?

Jūsų registracijos prašymą turi patvirtinti nacionalinis IMI koordinatorius. Prašyti registracijos IMI gali tik kompetentingos institucijos.