Cosán nascleanúna

Leathanach baile

Faoi dhlíthe mhargadh aonair an AE, tá cearta áirithe ag daoine agus ag gnólachtaí gluaiseacht ar fud an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch ar chúiseanna a bhaineann le hobair, staidéar, trádáil, etc.

Má tá baint ag d'údarás leis na dlíthe sin a chur chun feidhme i do thírse, b'fhéidir go mbeidh ort faisnéis a mhalartú le húdaráis den chineál céanna i dtíortha eile.

Cuireann Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI) ar do chumas sin a dhéanamh.  

Chun míniú gairid a fháil, breathnaigh ar an bhfíseán seo:

Nuacht

27.10.2015

Suirbhé ar na húsáideoirí uile - tá na torthaí foilsithe

Reáchtáil an Coimisiún suirbhé chun an tuiscint a bhí ag úsáideoirí IMI maidir le háisiúlacht don úsáideoir, feidhmeanna agus tairbhí an chórais sin. Tá torthaí an tsuirbhé foilsithe anois.

20.04.2015

Soláthar poiblí in IMI

As seo amach féadfaidh údaráis phoiblí IMI a úsáid chun eolas agus doiciméid a sheiceáil a sholáthair comhlachtaí soláthair ó thíortha eile san Eoraip.

Rochtain ar IMI

Ní féidir ach le húsáideoirí atá cláraithe rochtain a fháil ar Chóras
Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI).

Córas oiliúna IMI

Mura bhfuil aon taithí agat ar IMI agus más mian leat cleachtadh a fháil ar an gcóras, is féidir leat ár gcóras oiliúna a úsáid.

Chuige sin, ní foláir duit clárú

Níl tú cláraithe fós?

Beidh ar chomhordaitheoir náisiúnta IMI d'iarratas ar chlárú a cheadú. Ní féidir ach le húdaráis inniúla iarratas a dhéanamh ar chlárú in IMI.