Kruimelpad

Homepage

Volgens de EU-wetgeving op het gebied van de interne markt hebben mensen en bedrijven zekere rechten om zich binnen de Europese Economische Ruimte voor werk, studie, handel, enz. te verplaatsen.

Als u als instantie betrokken bent bij de uitvoering van deze wetgeving in de praktijk, moet u mogelijk informatie uitwisselen met vergelijkbare autoriteiten in andere landen.

Het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) helpt u daarbij. 

Bekijk voor een kleine uitleg deze video:

Nieuws

27.10.2015

Enquêteresultaten gepubliceerd

De Commissie heeft een enquête gehouden onder IMI-gebruikers. Wat vinden zij van de gebruiksvriendelijkheid, functies en voordelen? De enquêteresultaten zijn intussen bekendgemaakt.

20.04.2015

Openbare aanbestedingen in IMI

Voortaan kunnen overheidsinstanties IMI gebruiken om na te gaan of de informatie en documenten van bedrijven uit andere Europese landen die inschrijven op overheidsopdrachten, wel correct zijn.

Toegang tot IMI

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).

IMI-trainingsprogramma

Als u een nieuwe gebruiker van IMI bent en vertrouwd wilt raken met het systeem, kunt u gebruik maken van ons trainingsprogramma.

Daarvoor moet u zich eerst registreren.

Nog niet geregistreerd?

Uw verzoek tot registratie moet worden goedgekeurd door een nationale IMI-coördinator. Alleen bevoegde autoriteiten kunnen vragen om geregistreerd te worden in IMI.