Navigačný riadok

Domovská stránka

Na základe právnych predpisov EÚ o jednotnom trhu majú ľudia a podniky určité práva, pokiaľ ide o pohyb v Európskom hospodárskom priestore na účely práce, štúdia, obchodu atď.

Ak je váš správny orgán zapojený do praktického vykonávania týchto právnych predpisov, je možné, že si vymieňate informácie s podobnými orgánmi v iných krajinách.

Informačný systém o vnútornom trhu (IMI) vám to umožňuje. 

Stručné vysvetlenie ako ponúka toto video:

 

 

Správy

20.07.2018

IMI POMÁHA PRI PRESADZOVANÍ VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV

IMI ponúka európskym inštitúciám a vnútroštátnym dozorným orgánom na ochranu údajov funkcie viacjazyčnej online výmeny informácií, čím v súčasnosti zabezpečuje riadne vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

19.07.2018

100 TISÍC VÝMEN INFORMÁCIÍ

Používanie systému IMI neustále rastie: v decembri 2017 prekročil celový počet výmen informácií uskutočnených v systéme IMI číslo 100 000. Len v roku 2017 bolo zaslaných takmer 34 000 žiadostí, ktoré zahŕňali viac ako 8 200 registrovaných orgánov.
Pozrite sa na naše interaktívne štatistiky!

Prístup do systému IMI

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) majú prístup len registrovaní používatelia.

Tréningový systém IMI

Ak nemáte skúsenosti so systémom IMI a chceli by ste si ho vyskúšať, využite náš tréningový systém.

Najskôr sa však musíte zaregistrovať.

Ešte nie ste zaregistrovaní?

Vašu žiadosť o registráciu schvaľuje národný koordinátor IMI. O registráciu v systéme IMI môžu požiadať len príslušné orgány.