Navigačný riadok

Domovská stránka

Na základe právnych predpisov EÚ o jednotnom trhu majú ľudia a podniky určité práva, pokiaľ ide o pohyb v Európskom hospodárskom priestore na účely práce, štúdia, obchodu atď.

Ak je váš správny orgán zapojený do praktického vykonávania týchto právnych predpisov, je možné, že si vymieňate informácie s podobnými orgánmi v iných krajinách.

Informačný systém o vnútornom trhu (IMI) vám to umožňuje. 

Stručné vysvetlenie ako ponúka toto video:

 

 

Správy

27.10.2015

Všetky výsledky používateľského prieskumu boli uverejnené

Komisia uskutočnila prieskum s cieľom posúdiť skúsenosti používateľov so systémom IMI, pokiaľ ide o jednoduchosť používania, funkcie a výhody. Výsledky tohto prieskumu boli uverejnené.

20.04.2015

Verejné obstarávanie v IMI

Odteraz môžu verejné orgány používať IMI na kontrolu informácií a dokumentácie, ktorú poskytli uchádzači z iných európskych krajín.

Viac»

Prístup do systému IMI

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) majú prístup len registrovaní používatelia.

Tréningový systém IMI

Ak nemáte skúsenosti so systémom IMI a chceli by ste si ho vyskúšať, využite náš tréningový systém.

Najskôr sa však musíte zaregistrovať.

Ešte nie ste zaregistrovaní?

Vašu žiadosť o registráciu schvaľuje národný koordinátor IMI. O registráciu v systéme IMI môžu požiadať len príslušné orgány.