Sökväg

Förstasida

Enligt EU:s inremarknadslagstiftning får personer och företag röra sig fritt i EES-området för att t.ex. arbeta och tillhandahålla tjänster.

Om din myndighet har till uppgift att tillämpa lagstiftningen i praktiken, kan du behöva utbyta  information med liknande myndigheter i andra länder.

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) kan hjälpa dig.

Du får veta mer i det här videoklippet:

Nyheter

20.07.2018

IMI OCH DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

IMI säkerställer nu att den allmänna dataskyddsförordningen genomförs på rätt sätt genom att EU-institutionerna och de nationella dataskyddsmyndigheterna kan använda systemets funktioner för flerspråkigt informationsutbyte på nätet.

19.07.2018

100 000 INFORMATIONSTUBYTEN

IMI används i allt större utsträckning – i december 2017 hade IMI använts över 100 000 gånger för att utbyta information. Bara 2017 skickades nästan 34 000 förfrågningar mellan över 8 200 registrerade myndigheter.
Läs mer i vår interaktiva statistik!

Använd IMI

Bara registrerade användare har tillgång till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI:s övningssystem

Om du är en ny användare och vill bekanta dig med systemet, kan du använda vårt övningssystem.

Innan du kan börja måste du först registrera dig.

Inte registrerad?

Din registreringsbegäran måste godkännas av en nationell IMI-samordnare. Bara behöriga myndigheter kan registrera sig i IMI.