Sökväg

Förstasida

Enligt EU:s inremarknadslagstiftning får personer och företag röra sig fritt i EES-området för att t.ex. arbeta och tillhandahålla tjänster.

Om din myndighet har till uppgift att tillämpa lagstiftningen i praktiken, kan du behöva utbyta  information med liknande myndigheter i andra länder.

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) kan hjälpa dig. 

Du får veta mer i det här videoklippet:

 

 

Nyheter

18.09.2014

Ny IMI-version

Den nya IMI-versionen har en enklare struktur för myndigheter och bättre hantering av myndigheter och användare. Läs mer i våra manualer.

23.07.2014

Ny resultattavla för den inre marknaden publicerad

För att komplettera IMI-rapporten har två nya kvalitetsindikatorer lagts till i resultattavlan för den inre marknaden från juli 2014.

Använd IMI

Bara registrerade användare har tillgång till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI:s övningssystem

Om du är en ny användare och vill bekanta dig med systemet, kan du använda vårt övningssystem.

Innan du kan börja måste du först registrera dig.

Inte registrerad?

Din registreringsbegäran måste godkännas av en nationell IMI-samordnare. Bara behöriga myndigheter kan registrera sig i IMI.