Sökväg

Förstasida

Enligt EU:s inremarknadslagstiftning får personer och företag röra sig fritt i EES-området för att t.ex. arbeta och tillhandahålla tjänster.

Om din myndighet har till uppgift att tillämpa lagstiftningen i praktiken, kan du behöva utbyta  information med liknande myndigheter i andra länder.

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) kan hjälpa dig. 

Du får veta mer i det här videoklippet:

 

 

Nyheter

20.04.2015

Offentlig upphandling i IMI

Nu kan upphandlande myndigheter använda IMI för att kontrollera uppgifter och dokumentation som anbudsgivare från andra europeiska länder lämnat in.

20.01.2015

Resultat 2014 – nytt nyhetsbrev från IMI

Använd IMI

Bara registrerade användare har tillgång till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI:s övningssystem

Om du är en ny användare och vill bekanta dig med systemet, kan du använda vårt övningssystem.

Innan du kan börja måste du först registrera dig.

Inte registrerad?

Din registreringsbegäran måste godkännas av en nationell IMI-samordnare. Bara behöriga myndigheter kan registrera sig i IMI.