Navigatsioonitee

Avaleht

Vastavalt ühtset turgu käsitlevatele ELi eeskirjadele on isikutel ja ettevõtjatel teatavad õigused liikuda Euroopa Majanduspiirkonnas töötamise, õppimise, kauplemise jm eesmärgil.

Kui teie asutus osaleb asjaomaste õigusaktide rakendamises kohapeal, võib teil olla vajadus vahetada teavet teiste riikide samalaadsete asutustega.

Siseturu infosüsteem IMI annab teile sellise võimaluse. 

Lühiülevaate saamiseks vaadake videot:

Uudised

27.10.2015

Kasutajaküsitluse tulemused on avaldatud

Komisjon korraldas küsitluse, et hinnata IMI kasutajate kogemusi seoses süsteemi kasutajasõbralikkuse, funktsioonide ja sellest tuleneva kasuga. Küsitluse tulemused on nüüd avaldatud.

20.04.2015

Riigihanked IMI-süsteemis

Nüüd saavad avaliku sektori asutused kasutada IMI-süsteemi, et kontrollida teavet ja dokumente, mida esitavad pakkumisel osalevad ettevõtjad teistest Euroopa riikidest.

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.