Navigatsioonitee

Avaleht

Vastavalt ühtset turgu käsitlevatele ELi eeskirjadele on isikutel ja ettevõtjatel teatavad õigused liikuda Euroopa Majanduspiirkonnas töötamise, õppimise, kauplemise jm eesmärgil.

Kui teie asutus osaleb asjaomaste õigusaktide rakendamises kohapeal, võib teil olla vajadus vahetada teavet teiste riikide samalaadsete asutustega.

Siseturu infosüsteem IMI annab teile sellise võimaluse. 

Lühiülevaate saamiseks vaadake videot:

Uudised

20.07.2018

IMI TOETAB ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE RAKENDAMIST

IMI aitab nüüd kaasa isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetekohase rakendamise tagamisele, pakkudes Euroopa institutsioonidele ja riiklikele andmekaitse järelevalveasutustele mitmekeelseid veebipõhiseid teabevahetusfunktsioone.

19.07.2018

100 000 PÄRINGUT

IMIt kasutatakse üha enam: 2017. aasta detsembris ületas IMI vahendusel saadetud päringute arv 100 000 piiri. Ainuüksi 2017. aastal saadeti peaaegu 34 000 päringut, millega oli seotud üle 8200 registreeritud asutuse.
Tutvuge lisateabe saamiseks interaktiivse statistikaga!

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.