Navigatsioonitee

Avaleht

Vastavalt ühtset turgu käsitlevatele ELi eeskirjadele on isikutel ja ettevõtjatel teatavad õigused liikuda Euroopa Majanduspiirkonnas töötamise, õppimise, kauplemise jm eesmärgil.

Kui teie asutus osaleb asjaomaste õigusaktide rakendamises kohapeal, võib teil olla vajadus vahetada teavet teiste riikide samalaadsete asutustega.

Siseturu infosüsteem IMI annab teile sellise võimaluse. 

Lühiülevaate saamiseks vaadake videot:

 

 

Uudised

23.07.2014

Uus ühtse turu tulemustabel on avaldatud

IMI aruande täiendamiseks on ühtse turu tulemustabeli 07/2014 väljaandes lisatud kaks uut kvaliteedinäitajat.

15.07.2014

IMI laieneb kolme uude õiguslikku valdkonda

  • Riigihanked
  • Kultuuriväärtuste tagastamine
  • Töötajate lähetamise direktiivi jõustamine

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.