Navigatsioonitee

Avaleht

Vastavalt ühtset turgu käsitlevatele ELi eeskirjadele on isikutel ja ettevõtjatel teatavad õigused liikuda Euroopa Majanduspiirkonnas töötamise, õppimise, kauplemise jm eesmärgil.

Kui teie asutus osaleb asjaomaste õigusaktide rakendamises kohapeal, võib teil olla vajadus vahetada teavet teiste riikide samalaadsete asutustega.

Siseturu infosüsteem IMI annab teile sellise võimaluse. 

Lühiülevaate saamiseks vaadake videot:

 

 

Uudised

18.09.2014

New IMI release

A new version of IMI has been released. You will find that the structure of authorities in IMI has been simplified and that authority and user management has been improved. For more detailed information please consult our guides.

23.07.2014

Uus ühtse turu tulemustabel on avaldatud

IMI aruande täiendamiseks on ühtse turu tulemustabeli 07/2014 väljaandes lisatud kaks uut kvaliteedinäitajat.

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.