Mogħdija tan-navigazzjoni

Paġna ewlenija

Skont il-liġijiet tal-UE dwar is-suq uniku, in-nies u n-negozji għandhom ċerti drittijiet li jiċċaqilqu fiż-Żona Ekonomika Ewropea għax-xogħol, l-istudju, il-kummerċ, eċċ.

Jekk l-awtorità tiegħek hija involuta fl-implimentazzjoni ta' dawn il-liġijiet għandu mnejn ikollok bżonn tiskambja informazzjoni ma' entitajiet simili f'pajjiżi oħra.

Is-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) tippermettilek tagħmel dan. 

Għal spjegazzjoni qasira ara dan il-filmat qasir:

 

Aħbarijiet

27.10.2015

Ir-riżultati kollha tal-istħarriġ tal-utenti ġew ippubblikati

Il-Kummissjoni wettqet stħarriġ biex tivvaluta l-esperjenza tal-utenti tal-IMI f'termini ta' kemm hi faċli għall-użu, il-funzjonalitajiet u l-benefiċċji. Ir-riżultati tal-istħarriġ issa ġew ippubblikati.

20.04.2015

L-akkwist pubbliku fl-IMI

Minn issa 'l quddiem l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jużaw l-IMI biex jiċċekkjaw l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni mogħtija minn kumpaniji tal-akkwist ta' pajjiżi Ewropej oħrajn.

Aċċess għall-IMI

L-utenti reġistrati biss għandhom aċċess għas-Sistema ta' Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI)

sistema ta’ taħriġ tal-IMI

Jekk għadek ġdid/a fuq l-IMI u tixtieq tidhra s-sistema, tista' tuża s-sistema ta’ taħriġ.

Biex tagħmel dan, l-ewwel trid tirreġistra.

Għadek m'intix irreġistrat?

Ir-rikjesta tiegħek għar-reġistrazzjoni trid tiġi approvata minn koordinatur nazzjonali tal-IMI. Huma awtoritajiet kompetenti biss li jistgħu jitolbu reġistrazzjon fl-IMI.