Навигационна пътека

Начална страница

По законите за единния пазар на ЕС хората и предприятията имат определени права да работят, учат, търгуват и т.н. в Европейското икономическо пространство.

Ако вашият орган участва в прилагането на тези закони на местно равнище, може да ви се наложи да обменяте информация с подобни органи в други страни.

Информационната система за вътрешния пазар (IMI) ви дава възможност да правите това. 

Гледайте това кратко обяснение:

 

 

Новини

23.07.2014

Ново издание на информационното табло за единния пазар

Данните за IMI вече са по-пълни след добавянето на два нови индикатора за качество към изданието на таблото от юли 2014 г.

15.07.2014

IMI ще обхване три нови правни области

  • Обществени поръчки
  • Връщане на паметници на културата
  • Прилагане на директивата за командироване на работници

Достъп до IMI

Само регистрирани потребители имат достъп до Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

Система за обучение на IMI

Ако сте нов потребител и искате да се запознаете със системата, можете да използвате нашата учебна среда.

За тази цел първо трябва да се регистрирате.

Все още нямате регистрация?

Заявлението ви за регистрация трябва да бъде одобрено от национален IMI координатор. Само компетентни органи могат да искат регистрация в IMI.