Навигационна пътека

Начална страница

По законите за единния пазар на ЕС хората и предприятията имат определени права да работят, учат, търгуват и т.н. в Европейското икономическо пространство.

Ако вашият орган участва в прилагането на тези закони на местно равнище, може да ви се наложи да обменяте информация с подобни органи в други страни.

Информационната система за вътрешния пазар (IMI) ви дава възможност да правите това. 

Гледайте това кратко обяснение:

Новини

20.07.2018

IMI ПОМАГА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОРЗД

IMI вече помага за гарантиране на правилното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), като предоставя на европейските институции и на националните надзорни органи по защита на данните многоезични функции за онлайн обмен на информация.

19.07.2018

100 хиляди обмена на информация

Използването на IMI постепенно нараства: до декември 2017 г. общият брой на случаите на обмен на информация чрез IMI бе надхвърлил 100 000. Само през 2017 г. бяха изпратени близо 34 000 заявки с участието на над 8200 регистрирани органа.
Вижте интерактивната статистика за повече информация!

Достъп до IMI

Само регистрирани потребители имат достъп до Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

Система за обучение на IMI

Ако сте нов потребител и искате да се запознаете със системата, можете да използвате нашата учебна среда.

За тази цел първо трябва да се регистрирате.

Все още нямате регистрация?

Заявлението ви за регистрация трябва да бъде одобрено от национален IMI координатор. Само компетентни органи могат да искат регистрация в IMI.