Διαδρομή πλοήγησης

Στατιστικά στοιχεία

Αριθμός αρχών καταχωρισμένων στο ΙΜΙ

 
 στις: 30/06/2016

 

mapContainer_N1005B
Σύνολο: 7246

+ Περισσότεραpdf(252 kB)

Ανταλλαγές πληροφοριών στο ΙΜΙ

 

chartContainer_N1006F

Περίοδος αναφοράς: 01/01/2016 - 30/06/2016

 

Λειτουργία του δικτύου στα κράτη μέλη

 

Περίοδος αναφοράς: 01/01/2016 - 30/06/2016

 

chartContainer_N100F6

 

chartContainer_N100FF