Cesta

Úvodní stránka

Podle evropských právních předpisů náleží občanům i hospodářským subjektům soubor práv, který jim zaručuje svobodu pohybu v rámci Evropského hospodářského prostoru pro účely zaměstnání, studia, obchodu atp.

Pokud se účastníte provádění těchto předpisů, může se vás týkat povinnost výměny informací s podobnými subjekty z ostatních zemích.

A právě k tomu slouží systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). 

Základní údaje o IMI najdete v tomto videu:

Aktuality

27.10.2015

Zveřejněny výsledky průzkumu

Komise provedla průzkum s cílem posoudit praktické zkušenosti uživatelů se systémem IMI. Hodnotil se uživatelský komfort, jednotlivé funkce systému a jeho přínosy. Výsledky průzkumu byly právě zveřejněny.

20.04.2015

Oblast veřejných zakázek v IMI

Veřejné orgány mohou nyní díky IMI zkontrolovat informace a dokumentaci předložené podniky z jiných evropských zemí.

Vstup do systému IMI

Do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu mají přístup pouze registrovaní uživatelé.

Školicí část systému IMI

Pokud s IMI začínáte a chcete si ho nejdříve vyzkoušet, můžete k tomu využít školicí část systému.

Nejprve se však musíte registrovat.

Ještě jste se nezaregistrovali?

Vaši žádost o registraci musí nejprve schválit národní koordinátor IMI. O registraci v IMI mohou požádat pouze příslušné orgány.