Cesta

Úvodní stránka

Podle evropských právních předpisů náleží občanům i hospodářským subjektům soubor práv, který jim zaručuje svobodu pohybu v rámci Evropského hospodářského prostoru pro účely zaměstnání, studia, obchodu atp.

Pokud se účastníte provádění těchto předpisů, může se vás týkat povinnost výměny informací s podobnými subjekty z ostatních zemích.

A právě k tomu slouží systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). 

Základní údaje o IMI najdete v tomto videu:

Aktuality

20.07.2018

IMI POMÁHÁ PROSAZOVAT OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Systém IMI napomáhá zajistit řádné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Evropským institucím a vnitrostátním dozorovým úřadům pro ochranu údajů umožňuje vícejazyčnou elektronickou výměnu informací.

19.07.2018

100 000 INFORMAČNÍCH VÝMĚN

Systém IMI se využívá stále častěji: Již v prosinci 2017 přesáhl celkový počet žádostí o informace zaslaných prostřednictvím systému IMI 100 000. Jen v roce 2017 bylo zasláno téměř 34 000 žádostí a zapojeno do nich bylo více než 8 200 registrovaných orgánů.
Interaktivní statistiky najdete níže.

Vstup do systému IMI

Do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu mají přístup pouze registrovaní uživatelé.

Školicí část systému IMI

Pokud s IMI začínáte a chcete si ho nejdříve vyzkoušet, můžete k tomu využít školicí část systému.

Nejprve se však musíte registrovat.

Ještě jste se nezaregistrovali?

Vaši žádost o registraci musí nejprve schválit národní koordinátor IMI. O registraci v IMI mohou požádat pouze příslušné orgány.