Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Digitalizace v oblasti koordinace sociálního zabezpečení

V předpisech EU o koordinaci sociálního zabezpečení byly členské státy vyzvány k tomu, aby pro účely výměny údajů nezbytných pro jejich uplatňování, zpracování těchto údajů a přístupu k nim využívaly nejnovější technologie a aby mobilním občanům nabízely uživatelsky vstřícné služby. 

Díky přeshraniční elektronické výměně informací o sociálním zabezpečení mohou vnitrostátní orgány rychleji a účinněji zpracovávat žádosti mobilních občanů o dávky sociálního zabezpečení (např. dávky v nezaměstnanosti, náhrady nákladů na zdravotní péči, rodinné dávky a starobní důchod).

To je v souladu s digitální strategií Komise, která stanoví cíle a opatření na podporu digitální transformace veřejné správy a v zájmu dosažení přeshraniční interoperability a snazší interakce s občany.

Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení (EESSI)

EESSI je systém informačních technologií, díky němuž si budou orgány sociálního zabezpečení v celé Evropě rychleji a spolehlivěji vyměňovat informace týkající se platných právních předpisů, onemocnění, nemocí z povolání a pracovních úrazů, důchodů, dávek v nezaměstnanosti a rodinných dávek, jak to vyžadují předpisy EU o koordinaci sociálního zabezpečení.

Před zavedením systému EESSI se pro výměnu informací používaly především papírové doklady. S EESSI nyní členské státy používají elektronickou výměnu informací.

Jak systém EESSI funguje

Prostřednictvím systému má probíhat veškerá komunikace mezi vnitrostátními orgány týkající se přeshraničních záležitostí sociálního zabezpečení: orgány sociálního zabezpečení si vyměňují strukturované elektronické dokumenty a řídí se při tom společně dohodnutými postupy. Tyto dokumenty systém EESSI nasměrovává do správného místa určení v příslušném orgánu jiného členského státu.

Zaměstnanci orgánů sociálního zabezpečení mohou adresáty v dalších zemích EU vyhledávat v adresáři orgánů jednotlivých států.

Harmonogram provedení EESSI v členských státech

První výměna strukturované elektronické zprávy týkající se konkrétního případu sociálního zabezpečení občana EU se uskutečnila v lednu 2019. Šlo o velký úspěch projektu EESSI, v němž vyvrcholilo několik let intenzivních přípravných prací.

Od roku 2019 jsou všechny zúčastněné země k systému EESSI povinně připojeny. Komise aktivitu členských států nadále podporuje a monitoruje, aby bylo k používání EESSI co nejdříve připraveno všech 32 zemí.

Přínos systému EESSI

Rychlejší a účinnější výměna informací mezi orgány sociálního zabezpečení a přínosy pro mobilní občany

  • Systém urychluje výměnu informací mezi orgány sociálního zabezpečení v případech týkajících se různých oblastí sociálního zabezpečení (např. dávky v nezaměstnanosti, rodinnné dávky, starobní důchody a další dávky ve stáří, dávky v nemoci atd.). Díky tomu mohou vyřešit jednotlivé případy rychleji, což urychlí i vyměření a vyplácení dávek.
  • Tato rychlejší a účinnější výměna informací o sociálním zabezpečení pomáhá zlepšovat přeshraniční ochranu práv občanů na sociální zabezpečení.

V průběhu výměny údajů mezi vnitrostátními orgány nedochází k jejich zkreslení

  • Orgány sociálního zabezpečení v celé EU používají standardizované elektronické dokumenty přeložené do jazyka dané země, což zlepšuje mnohojazyčnou komunikaci.
  • Díky systému se optimalizuje vyřizování případů – orgány využívají standardní elektronické postupy, takže je snazší předpisy o koordinaci sociálního zabezpečení správně uplatňovat.

Boj proti podvodům

  • V systému EESSI jsou zavedena ochranná opatření zajišťující správnost a úplnost vyměňovaných údajů, takže orgány mohou účinněji bojovat proti podvodům a snižovat chybovost.

Bezpečné nakládání s osobními údaji

  • Systém EESSI používá společnou bezpečnou infrastrukturu pro přeshraniční výměnu údajů mezi orgány sociálního zabezpečení.
  • Umožňuje výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, aniž by byla vytvořena databáze, kde by tyto zprávy a osobní údaje byly centrálně uchovávány. Obsah zpráv je k dispozici pouze příslušným orgánům. Členské státy jsou i nadále odpovědné za zajištění vysoké úrovně ochrany údajů v souladu s předpisy EU. 
  • Systém EESSI se řídí nejnovějšími standardy v oblasti bezpečnosti informačních technologií.

Sběr statistických údajů o koordinaci sociálního zabezpečení

  • Systém EESSI umožňuje sběr statistických údajů o výměnách zpráv mezi jednotlivými orgány sociálního zabezpečení.

Ověřování práv sociálního zabezpečení

  • Účelem výměny příslušných informací mezi orgány sociálního zabezpečení může být i ověření práv mobilních občanů na sociální zabezpečení.

Sdílet tuto stránku