Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení (EESSI)

EESSI je počítačový systém, díky němuž si budou orgány sociálního zabezpečení v celé Evropě rychleji a spolehlivěji vyměňovat informace. Výměna informací je povinná na základě pravidel EU o koordinaci sociálního zabezpečení.

V současné době se informace většinou vyměňují v listinné podobě. Tuto praxi v nadcházejících letech nahradí elektronická výměna informací, protože stále více členských států je připojeno k systému EESSI.

Jak systém EESSI funguje?

Prostřednictvím systému probíhá veškerá komunikace mezi vnitrostátními orgány týkající se přeshraničních záležitostí sociálního zabezpečení: orgány sociálního zabezpečení si budou vyměňovat strukturované elektronické dokumenty a řídit se přitom společně dohodnutými postupy. Tyto dokumenty budou přes systém EESSI nasměrovány do správného místa určení v jiném členském státě.

Zaměstnanci orgánů sociálního zabezpečení budou moci adresáty v dalších zemích EU vyhledávat v adresáři orgánů jednotlivých států.

Kdy bude systém EESSI zaveden ve všech členských státech?

Centrální systém EESSI Komise zavedla v červenci 2017. Členské státy mají poté dva roky na to, aby dokončily práci na zavádění EESSI a napojily své orgány sociálního zabezpečení na přeshraniční elektronickou výměnu informací.

Jaký je přínos systému EESSI?

Rychlejší a účinnější výměna zpráv mezi orgány sociálního zabezpečení:

  • Systém EESSI urychlí výměnu informací mezi orgány jednotlivých států. Tím budou moci vyřešit jednotlivé případy rychleji, což urychlí i vyměření a vyplácení dávek.

Přesnější výměna údajů mezi vnitrostátními orgány:

  • Orgány sociálního zabezpečení v celé EU budou používat standardizované elektronické dokumenty přeložené do jazyka dané země, což zlepší mnohojazyčnou komunikaci.
  • V systému EESSI budou zavedena ochranná opatření zajišťující správnost a úplnost vyměňovaných údajů, takže orgány budou moci účinněji bojovat proti podvodům a omylům.
  • Díky systému se optimalizuje vyřizování případů, jelikož orgány budou používat standardní elektronické postupy, což dále podpoří správné uplatňování pravidel koordinace sociálního zabezpečení.

Bezpečné nakládání s osobními údaji:

  • Systém EESSI zavádí společnou bezpečnou infrastrukturu pro přeshraniční výměny údajů mezi orgány sociálního zabezpečení.
  • Umožní výměnu zpráv mezi vnitrostátními orgány, nicméně nepovede k vytvoření databáze, kde by tyto zprávy a osobní údaje byly centrálně uchovávány. Obsah zpráv bude k dispozici pouze příslušným orgánům a členské státy budou i nadále odpovědné za zajištění vysoké úrovně ochrany údajů v souladu s předpisy EU. 
  • Systém EESSI se bude řídit nejnovějšími standardy v oblasti bezpečnosti informačních technologií.

Sdílet tuto stránku