Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Mikrofinancování Progress

Co je mikrofinancování Progress?

Evropský nástroj mikrofinancování Progress (mikrofinancování Progress), který existuje od roku 2010, rozšiřuje nabídku mikroúvěrů, tzn. půjček do 25 000 eur, jež lze použít na zahájení nebo rozvoj malého podnikání.

Mikrofinancování Progress nedává finanční prostředky přímo podnikatelům, ale pomáhá vybraným poskytovatelům mikroúvěrů v EU, aby navýšili objem peněžních prostředků, které půjčují, a uspokojili tak větší počet žadatelů. Progress za tímto účelem:

  • vydává záruky, čímž se s poskytovatelem dělí o riziko možné ztráty
  • dodává finanční prostředky, díky nimž se navyšuje úvěrová kapacitu poskytovatele.

Poskytovatelem mikroúvěrů se může stát soukromá nebo veřejnoprávní banka, nebankovní mikroúvěrová instituce a neziskový poskytovatel mikroúvěrů.

Podmínky pro mikroúvěr (jeho výše, délka splácení, úroková sazby a poplatky, doba potřebná na jeho vyřízení) vyřizuje podnikatel s konkrétním poskytovatelem.

Finanční prostředky z nástroje Progress nelze použít na uhrazení úvěrových pohledávek (např. přečerpání účtu nebo revolvingové služby).

Mohu požádat o mikrofinacování Progress?

Ano, pokud:

  • se chcete stát osobou samostatně výdělečně činnou nebo založit/rozšířit mikropodnik (méně než deset zaměstnanců), zejména sociální podnik
  • jste nezaměstnaní
  • jste strávili nějakou dobu mimo trh práce
  • se vám nedaří získat běžně nabízený úvěr (např. protože jste žena, jste příliš mladí nebo staří, patříte k minoritní skupině nebo máte zdravotní postižení).

Jak mohu o mikroúvěr zažádat?

Nejdříve si zjistěte, zda poskytovatelé mikroúvěrů ve vaší zemi již působí. Od nich pak získáte informace o tom, za jakých podmínek lze žádost o úvěr podat a jaký je další postup. Vaši žádost o mikroúvěr můžete poslat přímo poskytovatelům.

Jak se stát poskytovatelm mikroúvěrů v rámci mikrofinancování Progress

Mikrofinancování Progress je podporováno Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou a je spravováno Evropským investičním fondem.

Viz také

Další programy v oblasti mikrofinancování

Sdílet tuto stránku