Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Mikrofinancování Progress - Jak se stát poskytovatelem mikroúvěrů v rámci nástroje mikrofinancování Progress

Kdo se může stát poskytovatelem mikroúvěrů?

Každá veřejná nebo soukromá instituce, která působí v některé ze 28 zemí EU a poskytuje mikropůjčky a/nebo záruky osobám samostatně výdělečně činným nebo majitelům mikropodniků.

Čím je to zajímavé?

Je to příležitost jak:

  • navýšit objem půjček a přilákat nové zákazníky
  • přilákat nové investory ze soukromého sektoru a upevnit stabilitu majetkového uspořádání
  • rozvíjet zkušební projekty a využívat úspory z rozsahu
  • přijmout dlouhodobě fungující opatření k podpoře zaměstnanosti.

S jakými výdaji je třeba počítat?

V případě žádostí o záruky na mikroúvěry nevznikají žádné výdaje (kromě případného dohodového poplatku).

V případě žádostí o financované nástroje ceny odrážejí tržní podmínky a platné referenční sazby, rizikovou prémii země a protistrany, soutěžní podmínky a uhrazení nákladů.

Jak podat žádost?

Chcete-li zažádat o záruky na mikroúvěry (přímé záruky nebo protizáruky), reagujte na výzvu k projevení zájmu na internetových stránkách Evropského investičního fondu.

Chcete-li zažádat o financované nástroje (různé formy půjček a kapitálové investice) ze zvláštního investičního fondu, díky němuž mohou poskytovatelé zajistit větší množství mikroúvěrů pro (budoucí) podnikatele, zašlete vyjádření svého zájmu na e-mailovou adresu kontaktní osoby v Evropském investičním fondu: p.eriksson@eif.org.

Jak se poskytovatelé mikroúvěrů vybírají?

Evropský investiční fond (EIF), který mikrofinancování Progress spravuje, u žadatele posuzuje:

  • soulad se standardními bankovními požadavky
  • zkušenosti s mikrofinancování
  • finanční situaci
  • finanční kapacitu
  • provozní možnosti
  • očekávaný účinek (např. objem nebo geografický dosah).

Další informace na internetových stránkách Evropského investičního fondu

Záruky a financované nástroje, včetně postupu pro podání žádosti (pouze v angličtině)

Evropský nástroj mikrofinancování Progress (pouze v angličtině)

Sdílet tuto stránku