Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropský pilíř sociálních práv – příběhy

Práva a zásady popsané v tzv. evropském pilíři sociálních práv mají dopad na životy lidí a utvářejí naši vizi sociální Evropy.

Níže uvedená svědectví a příběhy Evropanů ilustrují důležitost těchto zásad a inspirovaly umělce a občany k tomu, aby se s námi podělili o své názory na sociální práva v EU. 

Pokud se také chcete podělit o své zkušenosti, obraťte se prosím na naše spolupracovníky.

Sdílet tuto stránku