Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Tvoje první práce přes EURES

Pomoc mladým lidem

Tvoje první práce přes EURES je cíleným programem mobility. Tyto programy mají za cíl:

 • zaplnit mezery na trhu v určitém odvětví, zaměstnání, zemi nebo skupině zemí nebo
 • podpořit určitou skupinu pracovníků s předpoklady k mobilitě (např. mladí lidé)

Jak program funguje?

 • Program Tvoje první práce přes EURES je určen mladým uchazečům o práci a zaměstnavatelům z 28 členských zemí EU, z Norska a Islandu.
 • Uchazeči musí být státními příslušníky některé z uvedených zemí a musí mít v některé z nich trvalý pobyt.
 • Cílem programu je pomoci
  • mladým lidem do 35 let najít si zaměstnání, stáž či učňovské místo v jiném členském státě.
  • zaměstnavatelům najít vhodné uchazeče s dovednostmi či kvalifikací, jež potřebují pro svá volná pracovní místa.
 • Program realizují konsorcia pod vedením služby EURES, přičemž v každém konsorciu musí působit nejméně 7 zemí.

Jak je to s financováním?

Od roku 2014 se program Tvoje první práce přes EURES financuje v rámci osy EURES programu EaSI.

Financování jednotlivých činností vychází z každoročních výzev k předkládání návrhů. Více informací najdete na stránce obsahující zveřejněné výzvy (současné i dřívější) nebo na seznamu úspěšných návrhů.

Další informace o programu Tvoje první práce přes EURES:

___ portál EURES

___ monitorovací zprávy o pokroku (pouze v angličtině)

Tvoje první práce přes EURES – přípravná akce

V podobě pilotního projektu fungoval portál „Tvoje první práce přes EURES“ v období od roku 2012 až do poloviny roku 2015. Přípravná fáze byla financována z rozpočtu EU na období 2011–2013.

Cílem bylo pomoci mladým lidem ve věku od 18 do 30 let najít zaměstnání, stáž nebo učňovské místo v některé ze zemí EU.

Průběžná hodnotící zpráva programu uvádí přehled výsledků, jichž bylo dosaženo v průběhu prvních dvou let, a hlavní výzvy do budoucna. Závěrečný kontrolní přezkum programu v období 2012–2015 nabízí přehled výsledků a výstupů přípravné fáze (pouze v angličtině).

Hodnocení ex post probíhá až do posledního čtvrtletí roku 2016.

Jeho cílem je

 • zajistit a zkompletovat výsledky průběžného hodnocení
 • posoudit náklady, přínosy a dopady hodnocených činností a zvážit možnosti budoucího vývoje.

Hodnocení ex-post přípravné akce bylo provedeno v období 2015–2016. Zpráva bude zveřejněna později.

Sdílet tuto stránku