Διαδρομή πλοήγησης

Πώς λειτουργεί το SOLVIT

Η υπόθεσή σας εξετάζεται από 2 κέντρα SOLVIT:

 • το κέντρο SOLVIT της χώρας σας – τοπικό κέντρο
 • το κέντρο SOLVIT της χώρας όπου ανέκυψε το πρόβλημα
     – κύριο κέντρο.

 

Μόλις υποβάλετε το πρόβλημά σας στο SOLVIT, το τοπικό κέντρο προβαίνει στα εξής:

 • επικοινωνεί μαζί σας μέσα σε μια εβδομάδα και, αν χρειαστεί, σας ζητά περαιτέρω πληροφορίες
 • εξετάζει αν το πρόβλημά σας εμπίπτει στις αρμοδιότητες του SOLVIT
 • ετοιμάζει τον σχετικό φάκελο και τον διαβιβάζει στο κύριο κέντρο SOLVIT.

Το τοπικό κέντρο SOLVIT σάς ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο της υπόθεσής σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους, αν θέλετε να μάθετε νεότερα για την υπόθεσή σας.

 

Το κύριο κέντρο SOLVIT, μόλις λάβει την υπόθεση από το τοπικό κέντρο SOLVIT, προβαίνει στα εξής:

 • επιβεβαιώνει μέσα σε μια εβδομάδα αν θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο πρόβλημα ή όχι
 • προσπαθεί να βρει λύση στο πρόβλημά σας από κοινού με την
     αρμόδια αρχή.

Η προθεσμία για την επίλυση των προβλημάτων έχει καθοριστεί σε 10 εβδομάδες από τη στιγμή που το κύριο κέντρο SOLVIT αναλαμβάνει την υπόθεσή σας.