Navigačný riadok

Ako SOLVIT funguje

Do riešenia problému sú zapojené 2 centrá siete SOLVIT:

 • vaše miestne centrum – domovské centrum
 • centrum siete SOLVIT v krajine, kde problém vznikol
     – vedúce centrum.

 

Keď sa so svojim problémom obrátite na SOLVIT, vaše domovské centrum:

 • vás do týždňa kontaktuje a, v prípade potreby, požiada o ďalšie informácie,
 • posúdi, či váš problém spadá do kompetencie siete SOLVIT,
 • prípad pripraví a pošle ho na riešenie vedúcemu centru.

Vaše domovské centrum vás bude pravidelne informovať o vývoji prípadu. Ak potrebujete nové informácie o vašom prípade, môžete sa naň kedykoľvek obrátiť.

 

Keď vedúce centrum preberie prípad od vášho domovského centra siete SOLVIT:

 • do jedného týždňa potvrdí, či sa ujme vášho prípadu,
 • navrhne riešenie vášho prípadu spolu so
     zodpovedným orgánom.

Lehota na vyriešenie problému je 10 týždňov od momentu, keď vedúce centrum siete SOLVIT potvrdí prijatie vášho prípadu.