Navigācijas ceļš

Kā SOLVIT darbojas

Jūsu lietu izskatīs divi SOLVIT centri:

 • jūsu vietējais SOLVIT centrs — piederības valsts centrs,
 • SOLVIT centrs valstī, kur radusies problēma,
     — vadošais centrs.

 

Kad problēmu esat iesniedzis SOLVIT, piederības valsts centrs:

 • 1 nedēļas laikā sazināsies ar jums un vajadzības gadījumā pieprasīs papildu informāciju,
 • pārbaudīs, vai jūsu problēma ietilpst SOLVIT kompetences jomā,
 • sagatavos lietu un nosūtīs to vadošajam SOLVIT centram.

Jūsu piederības valsts SOLVIT centrs jūs regulāri informēs par lietas virzību. Ja gribat noskaidrot, kas jauns jūsu lietā, sazinieties ar šo centru.

 

Saņēmis jūsu lietu no piederības valsts SOLVIT centra, vadošais SOLVIT centrs:

 • 1 nedēļas laikā apstiprinās, vai lietu pieņem,
 • mēģinās rast jūsu problēmas risinājumu kopā ar
     atbildīgo iestādi.

Mērķis ir atrisināt problēmu 10 nedēļu laikā, kopš vadošais SOLVIT centrs ir pieņēmis jūsu lietu.