Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Arbetslöshet

Följande regler gäller om du är arbetslös i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Var ansöker jag om förmåner?

Du ska skriva in dig hos arbetsmarknadsmyndigheten och ansöka om arbetslöshetsförmåner i det land där du senast arbetade, om du inte är bosatt i ett annat land. 
Hitta en institution i vår kontaktlista

Hur gör jag om jag bor i ett annat land?

  • Om du är bosatt i ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz och du återvände dit varje dag eller minst en gång i veckan medan du arbetade, ska du skriva in dig hos arbetsmarknadsmyndigheten och ansöka om förmåner där. Det gäller för vissa som arbetar över landsgränserna, kallade ”gränsarbetare” i EU-lagstiftningen. Du kan dessutom skriva in dig hos arbetsmarknadsmyndigheten i det land där du arbetade och söka jobb där, men ditt bosättningsland kommer ändå att betala förmånerna.
  • Om du är bosatt i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men du återvände dit mer sällan än en gång i veckan medan du arbetade, kan du skriva in dig hos arbetsmarknadsmyndigheten och ansöka om förmåner antingen i landet där du arbetade eller där du bor. Detta gäller exempelvis för säsongsarbetare.

Läs om dina rättigheter i de olika länderna

Hur gör jag om jag är deltidsarbetslös?

Om du är deltidsarbetslös, är det alltid landet där du deltidsarbetar som ansvarar för dina arbetslöshetsförmåner.

Hur lägger jag ihop perioder då jag arbetat utomlands?

Om det krävs för din rätt till förmåner, måste de institutioner som handlägger din ansökan ta hänsyn till perioder då du har varit försäkrad i andra EU-länder, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Hitta en institution i vår kontaktlista

Vad händer om jag åker utomlands för att söka jobb?

Om du vill åka till ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz för att söka jobb, kan du på vissa villkor fortsätta att få dina arbetslöshetsförmåner i tre månader (perioden kan förlängas upp till sex månader). Läs mer i våra vanliga frågor.

Läs mer

Mer information hittar du under vanliga frågor

Behöver du mer hjälp?

Hittade du inte svar på din fråga? Har du fler frågor?

Ställ din fråga till Europa direkt (00800 6 7 8 9 10 11)
Lös problem med nationella myndigheter i ett annat EU-land (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning från Ditt Europa – Rådgivning