Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Työttömyysturva

Seuraavat säännöt koskevat henkilöä, joka joutuu työttömäksi EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä.

Mistä etuuksia haetaan?

Henkilön on ilmoittauduttava työvoimatoimistoon ja haettava työttömyyskorvaustasiinä maassa, jossa hän on viimeksi työskennellyt, paitsi jos hän asuu jossakin muussa maassa. 
Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Jos henkilö asuu toisessa maassa

  • Jos henkilö asuu toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä ja ollessaan työssä kävi siellä päivittäin tai vähintään kerran viikossa, hänen on ilmoittauduttava asuinmaansa työvoimatoimistoon ja haettava korvausta sieltä. Näitä henkilöitä kutsutaan EU:n asetuksissa "rajatyöntekijöiksi". Työnhakijaksi voi ilmoittautua myös sen maan työvoimatoimistoon, jossa on työskennellyt. Korvaukset maksaa kuitenkin aina asuinvaltio.
  • Jos henkilö asuu toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, mutta käy siellä harvemmin kuin kerran viikossa, hän voi ilmoittautua työvoimatoimistoon ja hakea korvausta joko siinä maassa, jossa hän on työskennellyt, tai siinä maassa, jossa hän asuu. Tämä koskee tyypillisesti kausityöntekijöitä.

Tietoa sosiaaliturvaoikeuksista maittain

Jos henkilö on osittain työttömänä

Osittain työttömänä olevan työttömyysetuuksista vastaa aina se maa, jossa hän työskentelee.

Ulkomailla työskentelyn yhteenlaskeminen

Korvaushakemusta käsitellessään laitosten on otettava huomioon muissa EU:n jäsenvaltioissa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä kertyneet vakuutuskaudet, jos se on tarpeen etuuksien saamiseksi.  Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Etuudet haettaessa työtä ulkomailta 

Henkilö, joka etsii työtä muista EU:n jäsenvaltioista, Islannista, Liechtensteinistä, Norjasta tai Sveitsistä, voi saada työttömyysetuuksia tietyin edellytyksin edelleen kolmen kuukauden ajan. Aikaa voidaan pidentää kuuteen kuukauteen. Tarkempia tietoja on Usein kysyttyä -osiossa.

Lisätietoja 

Katso lisätietoja Usein kysyttyä -osiosta.

Tarvitsetko apua?

Etkö löydä tarvitsemiasi tietoja? Onko sinulla ongelma, joka pitäisi ratkaista?

Kysy asiasta Europe Direct -palvelun kautta (00800 6 7 8 9 10 11)
Selvitä asia kansallisten viranomaisten kanssa Solvit-järjestelmän kautta
Pyydä oikeudellista neuvontaa EU:n kansalaisten neuvontapalvelusta