Cosán nascleanúna

Dífhostaíocht

Cuirtear na rialacha seo a leanas i bhfeidhm i gcás dífhostaíochta i dtír an AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua nó san Eilvéis.

Na háiteanna ar chóir sochair a éileamh

Ní mór duit clárú leis na seirbhísí fostaíochta agus sochair dhífhostaíochta a éileamh sa tír dheireanach inar oibrigh tú, ach amháin má tá cónaí ort i dtír eile. 
Bain úsáid as ár n-eolaire chun institiúid teagmhála a aimsiú

Má tá cónaí ort i dtír eile

  • Má tá cónaí ort i dtír eile an AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua nó san Eilvéis agus más rud é gur fhill tú ar an tír sin gach lá, nó uair in aghaidh na seachtaine ar a laghad, ní mór duit clárú leis na seirbhísí fostaíochta agus sochair a éileamh sa tír sin. Seo an cás "d'oibrithe trasteorann" mar a dtugtar orthu i rialacháin an AE. Is féidir leat clárú chomh maith leis na seirbhísí fostaíochta sa tír inar oibrigh tú agus post a chuardach ann, ach fós is í do thír chónaithe amháin a íocfaidh sochair leat.
  • Má tá cónaí ort i dtír eile an AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua nó san Eilvéis agus má fhilleann tú ar an tír sin níos lú ná uair sa tseachtain, is leatsa an rogha clárú leis na seirbhísí fostaíochta agus sochair a éileamh sa tír inar oibrigh tú nó sa tír ina bhfuil cónaí ort. Seo an cás de ghnáth d'oibrithe séasúracha.

Faigh amach faoi do chearta de réir tíre

Má tá tú dífhostaithe go páirteach

Má tá tú dífhostaithe go páirteach, is í an tír atá freagrach as do shochair dhífhostaíochta i gcónaí ná an tír ina bhfuil tú ag obair go páirteach.

Tréimhsí oibre thar lear a chur le chéile

Nuair atá na hinstitiúidí ag plé le d'éileamh, ní mór dóibh tréimhsí árachais a chur san áireamh a caitheadh i dtíortha eile an AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua agus san Eilvéis, má tá sé seo riachtanach do do theidlíocht sochar.
Bain úsáid as ár n-eolaire chun institiúid teagmhála a aimsiú

Do shochair agus post á chuardach agat thar lear

Más mian leat post a chuardach i dtír eile an AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua nó san Eilvéis, is féidir leat do shochair dhífhostaíochta a fháil go fóill, faoi choinníollacha áirithe, ar feadh trí mhí (is féidir an tréimhse seo a leathnú suas go dtí sé mhí). Tá na mionsonraí le fáil faoinár gceisteanna coitianta.

Tuilleadh faisnéise

Scrúdaigh ár gceisteanna coitianta chun tuilleadh faisnéise a fháil.