Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Werkloosheid

De volgende regels gelden als u werkloos wordt in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Waar kunt u een uitkering aanvragen?

U moet zich bij de dienst voor arbeidsvoorziening inschrijven en een werkloosheidsuitkering aanvragenin het land waar u het laatst hebt gewerkt, tenzij u in een ander land woont.
Zoek een contactorgaan in onze lijst

Als u in een ander land woont

  • Als u in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont en daar dagelijks naar terugkeerde, of minstens eenmaal per week, dan moet u zich daar bij de dienst voor arbeidsvoorziening inschrijven en een uitkering aanvragen. Dit is de regeling voor de personen die in de EU-verordeningen grensarbeiders worden genoemd. U kunt zich ook inschrijven bij een dienst voor arbeidsvoorziening van het land waar u hebt gewerkt en daar een baan zoeken, maar de uitkering wordt toch enkel betaald door het land van uw woonplaats.
  • Als u in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont, maar daar minder dan eenmaal per week naar terugkeert, dan kunt u zich inschrijven bij een dienst voor arbeidsvoorziening en een uitkering aanvragen in het land waar u gewerkt hebt of in het land waar u woont. Dit is doorgaans het geval voor seizoensarbeiders.

Uw rechten, land per land

Als u gedeeltelijk werkloos bent

Als u slechts gedeeltelijk werkloos bent, dan is het land waar u nog gedeeltelijk werkt altijd verantwoordelijk voor uw werkloosheidsuitkering.

Totaal van de periodes dat u in het buitenland hebt gewerkt

Bij de behandeling van uw aanvraag moeten organen rekening houden met de verzekeringsperiodes voltooid in andere EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, als dat nodig is om aanspraak te kunnen maken op de uitkering. Zoek een contactorgaan in onze lijst

Uw uitkering wanneer u een baan in het buitenland zoekt

Als u een baan wilt zoeken in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw werkloosheidsuitkering gedurende 3 maanden blijven ontvangen (deze periode kan worden verlengd tot 6 maanden). Meer informatie vindt u onder onze veelgestelde vragen.

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie. 

Hebt u nog hulp nodig?

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Vraag inlichtingen bij Europe Direct. (00800 6 7 8 9 10 11)
Los problemen met een nationale overheid op (SOLVIT).
Vraag juridisch advies bij Uw Europa – Advies