Навигационна пътека

Безработица

Ако живеете и работите в една или повече страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Щвейцария, важат следните правила.

Къде да подадем заявление за обезщетение?

Трябва да се регистрирате в службите по заетостта и да подадете заявление за обезщетение за безработица в страната, в която сте работили за последно, освен ако пребивавате постоянно в друга страна. 
Използвайте нашия указател на институциите

Ако пребивавате постоянно в друга държава

  • Ако пребивавате постоянно в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, и когато сте работили, сте се връщали там ежедневно или поне веднъж седмично, трябва да се регистрирате в службите по заетостта там и да поискате обезщетение от тях. Такова е положението с някои трансгранични работници, наричани „погранични работници“ в разпоредбите на ЕС. Можете да се регистрирате и в службите по заетостта в страната, в която сте работили, и да потърсите работа там, но въпреки това обезщетения ще ви бъдат плащани само от страната, в която пребивавате постоянно.
  • Ако пребивавате постоянно в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, но се връщате там по-рядко от веднъж седмично, можете да изберете да се регистрирате в службите по заетостта в страната, в която сте работили, или в страната, в която пребивавате постоянно, и да поискате обезщетения от тях. Обикновено това е положението на сезонните работници.

Запознайте се с правата си във всяка отделна страна

Ако сте частично безработни

Ако сте частично безработни, страната, отговаряща за вашите обезщетения за безработица, е винаги тази, в която сте частично заети.

Сумиране на периоди на работа в чужбина 

Когато обработват вашето заявление, институциите трябва да вземат предвид периодите на осигуряване в други държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако това е необходимо за правото ви на обезщетение. Използвайте нашия указател на институциите

Вашите обезщетения, когато търсите работа в чужбина 

Ако искате да потърсите работа в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, при определени обстоятелства може да продължите да получавате обезщетения за безработица в продължение на 3 месеца (този период може да бъде удължен до 6 месеца). Подробности за това можете да намерите в нашите често задавани въпроси.

Допълнителна информация 

За допълнителна информация вижте нашите често задавани въпроси

Все още се нуждаете от помощ? 

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате някакъв проблем?

Направете запитване чрез Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Обърнете се за правен съвет към службата „Вашата Европа – Съвети