Навигационна пътека

Вашите права по държави

Онлайн анкета

Бихме искали да узнаем вашето мнение за ръководствата за националните системи за социална сигурност. Кажете ни какво мислите за тях и как бихме могли да ги подобрим, като участвате в анкетата (достъпна на английски, френски и немски език)!

Най-новите версии на ръководствата за националните системи за социална сигурност вече са налични като интернет страници. За да се улесни използването им, техният формат и съдържание бяха преработени.

Новите ръководства са достъпни на английски, френски, немски и на езика на съответната страна.

Щракнете върху един от флаговете, за да научите какви са вашите пенсионни права, обезщетения за безработица, семейни обезщетения и други социалноосигурителни права в…