Навигационна пътека

Вашите права по държави

Най-новите версии на ръководствата за националните системи за социална сигурност вече са налични като интернет страници. За да се улесни използването им, техният формат и съдържание бяха преработени.

Първоначално новите ръководства ще бъдат достъпни на английски, френски и немски и на езика на съответната страна. Скоро след това те ще бъдат преведени и на останалите езици на ЕС.

Извиняваме се за причинените неудобства.

Щракнете върху един от флаговете, за да научите какви са вашите пенсионни права, обезщетения за безработица, семейни обезщетения и други социалноосигурителни права в…

 


    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+