Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vad har du för rättigheter?

Reglerna för EU:s samordning av de sociala trygghetssystemen gäller för EU:s, Islands, Liechtensteins, Norges och Schweiz lagstiftning om

Samordningsreglerna fastställs i förordningar och är därför direkt tillämpliga i alla EU-länder. De måste därför följas av de nationella myndigheterna, socialförsäkringsinstitutionerna och domstolarna. Vid en konflikt har EU-reglerna företräde framför den nationella lagstiftningen.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en viss förmån omfattas av samordningsreglerna. Vänd dig till din socialförsäkringsinstitution för att ta reda på vad som gäller.
Hitta en institution i vår kontaktlista

Vad omfattas inte?

  • En rad särskilda kontantförmåner som inte bygger på avgifter (icke avgiftsfinansierade förmåner) betalas bara ut av socialförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland. I de flesta fall rör det sig om förmåner som man får om pensionen eller inkomsten ligger under en viss nivå. Sådana förmåner betalas inte ut om du är bosatt i ett annat land. Förmånerna i fråga förtecknas i bilaga X till förordning 883/2004.
  • EU-samordningen gäller inte socialhjälp och medicinsk hjälp, eftersom dessa normalt är behovsprövade.
  • EU-samordningen gäller inte skatter. Fråga skattemyndigheten i ditt land om du behöver veta mer. 

Behöver du mer hjälp?

Hittade du inte svar på din fråga? Har du fler frågor?

Ställ din fråga till Europa direkt (00800 6 7 8 9 10 11)
Lös problem med nationella myndigheter i ett annat EU-land (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning från Ditt Europa – Rådgivning