Navigációs útvonal

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az EU szociális biztonsági koordinációs szabályai az EU-ban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban a következőkkel kapcsolatos nemzeti jogszabályokra vonatkoznak:

A koordinációs szabályok rendeletek, és ezért közvetlenül alkalmazandók valamennyi európai uniós országban. Vagyis ezeket be kell tartania a nemzeti hatóságoknak és szerveknek, a szociális biztonsági intézményeknek és a bíróságoknak. Az európai uniós szabályok akkor is előnyt élveznek, ha a nemzeti jogszabályokkal ellentétesek.

Nem mindig könnyű megállapítani, hogy egy adott ellátásra vonatkoznak-e a koordinációs szabályok. Ehhez Önnek az illetékes szociális biztonsági intézménnyel kell felvennie a kapcsolatot.

Címtárunkban megkeresheti azt az intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Mi az, ami nem tartozik a rendszer hatálya alá?

  • Egyes külön pénzbeli ellátások, amelyek nem járulékfizetésen alapulnak (nem járulékalapú ellátások) csak az Ön tartózkodási helye szerinti ország intézménye által, ennek költségén nyújthatók. Az említett ellátásokat a legtöbb esetben olyan személyek kapják, akiknek a nyugdíja vagy jövedelme nem halad meg egy bizonyos szintet. Ezeket az ellátásokat nem fizetik ki, ha Ön másik országban tartózkodik. Az ilyen ellátásokat a 883/2004 rendelet X. melléklete sorolja fel.
  • Az EU koordinációs rendszere nem vonatkozik a szociális és orvosi segítségnyújtásra: az ilyen ellátásokat általában önköltségen kell fedezni.
  • Az EU koordinációs rendszere nem vonatkozik az adózásra. Adott esetre vonatkozóan Ön saját országának adóhatóságától kérhet felvilágosítást. 

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a szükséges információkat? Megoldandó problémája van?

Tegyen fel kérdést az Europe Directen keresztül! (00800 6 7 8 9 10 11)
Oldja meg a nemzeti szervekkel fennálló problémáit (SOLVIT)!
Kérjen jogi tanácsot az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálattól