Navigačný riadok

Katalóg publikácií

14/09/2009

Súhrnná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení za rok 2009 –zhrnutie: Sociálne začlenenie, dôchodky, zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť

Súhrnná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení za rok 2009 –zhrnutie: Sociálne začlenenie, dôchodky, zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť

Táto brožúra predstavuje zhrnutie Súhrnnej správy o sociálnej ochrane a so ciálnom začlenení za rok 2009. Na základe národných strategických správ, ktoré načrtávajú národné priority v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, brožúra poskytuje prehľad o kľúčových trendoch na úrovni Európskej únie a národných úrovniach v týchto oblastiach. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 29877
Catalog N. : KE-31-09-121-SK-C

K dispozícii na stránkach