Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

14/09/2009

Wspólne sprawozdanie dotyczące zabezpieczenia i integracji społecznej 2009 – podsumowanie: Integracja społeczna, emerytury, opieka zdrowotna oraz opieka długoterminowa

Wspólne sprawozdanie dotyczące zabezpieczenia i integracji społecznej 2009 – podsumowanie: Integracja społeczna, emerytury, opieka zdrowotna oraz opieka długoterminowa

Niniejsza broszura zawiera streszczenie Wspólnego sprawozdania dotyczącego zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej w 2009 roku. Została ona opracowana na podstawie raportów z krajowych programów zawierających krajowe priorytety w zakresie zabezpieczenia społecznego i integracji połecznej i przedstawia kluczowe tendencje odnotowane na poziomie Unii Europejskiej oraz poziomach krajowych dotyczące tej kwestii. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

Pobierz w formacie PDF
Pobrano razy: 29800
Catalog N. : KE-31-09-121-PL-C

Dostępne w