Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

14/09/2009

Wspólne sprawozdanie dotyczące zabezpieczenia i integracji społecznej 2009 – podsumowanie: Integracja społeczna, emerytury, opieka zdrowotna oraz opieka długoterminowa  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-PL-C

Wspólne sprawozdanie dotyczące zabezpieczenia i integracji społecznej 2009 – podsumowanie: Integracja społeczna, emerytury, opieka zdrowotna oraz opieka długoterminowa

Niniejsza broszura zawiera streszczenie Wspólnego sprawozdania dotyczącego zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej w 2009 roku. Została ona opracowana na podstawie raportów z krajowych programów zawierających krajowe priorytety w zakresie zabezpieczenia społecznego i integracji połecznej i przedstawia kluczowe tendencje odnotowane na poziomie Unii Europejskiej oraz poziomach krajowych dotyczące tej kwestii. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+