Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

14/09/2009

Raport comun privind protecţia socială și incluziunea socială 2009 – rezumat: Incluziune socială, pensii, asistenţă medicală și îngrijire pe termen lung

Raport comun privind protecţia socială și incluziunea socială 2009 – rezumat: Incluziune socială, pensii, asistenţă medicală și îngrijire pe termen lung

Prezenta broșură ilustrează un rezumat al Raportului comun privind protecţia socială și incluziunea socială pentru anul 2009. Pe baza rapoartelor strategice naţionale ce conturează priorităţile naţionale privind protecţia și incluziunea socială, broșura oferă o sinteză a principalelor tendinţe care se manifestă la nivelul Uniunii Europene, precum și la nivel naţional, în aceste domenii. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 29868
Catalog N. : KE-31-09-121-RO-C

Disponibilă pe