Sti

Publikationskatalog

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

14/09/2009

Falles rapport om social beskyttelse og social inklusion 2009 - oversigt: Social inklusion, pensioner, sundhedspleje og langtidspleje  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-DA-C

Falles rapport om social beskyttelse og social inklusion 2009 - oversigt: Social inklusion, pensioner, sundhedspleje og langtidspleje

Denne pjece indeholder et resumé af Fælles rapport om social beskyttelse og social inklusion 2009. På baggrund af de nationale strategiske rapporter, der fastlægger nationale prioriteringer for social beskyttelse og inklusion, indeholder pjecen en oversigt over de vigtigste tendenser på EU-niveau og nationalt niveau på disse områder. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.