Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

14/09/2009

Ενοποιημενη εκθεση 2009 για την κοινωνικη προστασια και την κοινωνικη ενταξη — περιληψη - Κοινωνική ένταξη, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα

Ενοποιημενη εκθεση 2009 για την κοινωνικη προστασια και την κοινωνικη ενταξη — περιληψη - Κοινωνική ένταξη, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα

Αυτό το έντυπο παρουσιάζει μια περίληψη της Ενοποιημένης Έκθεσης του 2009 για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη. Βασισμένη στις εκθέσεις εθνικής στρατηγικής που σκιαγραφούν εθνικές προτεραιότητες κοινωνικής προ-στασίας και ένταξης, το έντυπο παρέχει μια επισκόπηση των κυρίων τάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο σε αυτούς τους τομείς. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 29802
Catalog N. : KE-31-09-121-EL-C

Διαθέσιμα στο