Naršymo kelias

Leidinių katalogas

14/09/2009

2009 m. Bendra socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaita – santrauka: Socialinė įtrauktis, pensijos, sveikatos priežiūra ir ilgalaikė rūpyba

2009 m. Bendra socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaita – santrauka: Socialinė įtrauktis, pensijos, sveikatos priežiūra ir ilgalaikė rūpyba

Šiame lankstinuke pateikiama 2009 m. socialinės apsaugos ir socialinio įtraukimo bendrosios ataskaitos santrauka. Remiantis nacionalinių strategijų ataskaitomis, apibūdinančiomis nacionalinius socialinės apsaugos ir įtraukimo prioritetus, lankstinuke apžvelgiamos pagrindinės šių sričių tendencijos Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 29708
Catalog N. : KE-31-09-121-LT-C

Yra svetainėje