Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

14/09/2009

Gemensam rapport om socialt skydd och social integration 2009 - sammanfattning: Social integration, pensioner, vård och omsorg

Gemensam rapport om socialt skydd och social integration 2009 - sammanfattning: Social integration, pensioner, vård och omsorg

Den här broschyren innehåller en sammanfattning av 2009 års gemensamma rapport om socialt skydd och social integration. Broschyren bygger på de nationella strategirapporterna som i stora drag anger de nationella prioriteringarna när det gäller socialt skydd och social integration och presenterar en översikt över de huvudsakliga tendenserna på EU-nivå och nationell nivå inom dessa områden. Den finns på alla officiella EU-språk.