Cosán nascleanúna

Saorghluaiseacht - Náisiúnaigh an AE

Tabhair faoi deara nach mbeidh foilseacháin áirithe ar fáil ach amháin i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis.

Na doiciméid is déanaí

04/08/2014

Do chéad phost EURES - taflen  (04/08/2014)

Catalóg N. : KE-01-13-747-GA-C

04/08/2014

Do chéad phost EURES - canllaw  (04/08/2014)

Catalóg N. : KE-01-13-882-GA-N

Is tionscnamh é “Do chéad phost EURES” arna mhaoiniú ag an AE:
• a chabhraíonn le daoine óga de mhuintir na hEorpa post, intéirneacht nó cúrsa oiliúna a fháil i dtír eile an AE,
• a chabhraíonn le FBManna agus le fostóirí eile buíon níos leithne daoine éirimiúla a rochtain.

Treoir phraiticiúil a chumhdaíonn:
• riachtanais cháilitheachta agus conas iarratas a chur isteach,
• conas tacaíocht airgeadais a fháil,
• cá háit is féidir tuilleadh eolais a fháil.

Cuardaigh “Do chead phost EURES” inniu!

Cuirtear an foilseachán seo ar fáil i bhformáid leictreonach i dteangacha oifigiúla uile an AE.

05/12/2013

EaSI - Bratchlár nua an AE um fhostaíocht agus um beartas sóisialta  (05/12/2013)

Catalóg N. : KE-03-13-702-GA-C

Cabhróidh EaSI, an clár nua uile-Eorpach um fhostaíocht agus nuálaíocht shóisialta, leis an Aontas Eorpach beartas níos comhtháite a sholáthar, spreagfaidh sé an tsoghluaisteacht ghairmiúil agus soláthróidh sé micreamhaoiniúchán spriocdhírithe do na daoine is leochailí. Le Progress, EURES agus Progress Micreamhaoiniúchán a chumasc faoin chreatchlár céanna, cabhróidh EaSI le poist nua agus le forás inbhuanaithe a sholáthar ar bhealach níos éifeachtúla trí bhéim a chur ar nuálaíocht shóisialta. Fionn conas a dhéanfar é sin.

Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

02/08/2013

AN bhFUIL TÚ RÉIDH CHUN AISTRIÚ ? An fhaisnéis riachtanach faoi mhaireachtáil agus faoi oibriú thar lear — agus go leor eile  (02/08/2013)

Catalóg N. : KE-30-12-898-GA-C

Tá an leabhrán seo ceaptha d’aon duine atá ag machnamh ar bhogadh chun maireachtáil agus oibriú thar lear — nó ar chomaitéireacht a dhéanamh chun oibriú i dtír chóngarach mar oibrí trasteorann. Cuimsítear ann leideanna faoi dhul ar thóir poist agus faoi iarratas a dhéanamh ar phost i ngach Ballstát den Aontas Eorpach, mar aon leis an Íoslainn, le Lichtinstéin, leis an Iorua agus leis an Eilvéis. Tá comhaontú i bhfeidhm sna tíortha uile seo faoina dtugtar cead dá gcuid saoránach taisteal go dtí na tíortha eile agus oibriú iontu. Tá an foilseachán seo ar fáil i gcló agus mar ríomhleabhar i ngach teanga oifigiúil de chuid AE chomh maith leis an Ioruais agus leis an Íoslainnis.

13/02/2012

Do chéad phost EURES  (13/02/2012)

Catalóg N. : KE-30-11-253-GA-C

Is éard atá i Do chéad phost EURES scéim nua de chuid an Aontais Eorpaigh, a bhaineann le soghluaisteacht ó phost go chéile. Faoin scéim, cabhraítear le daoine óga a bhfuil cáilíochtaí oibre ar bith acu obair a fháil agus cabhraítear le fostóirí oibrithe óga a fháil. Sa bhileog seo, cuirtear faisnéis ar fáil do dhaoine óga atá ag cuardach fostaíochta agus d’fhostóirí maidir leis na buntáistí agus an tacaíocht is féidir leo a fháil ón scéim seo. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

03/08/2011

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union No 2  (03/08/2011)

Catalóg N. : KE-XD-10-002-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this second issue, we turn to two issues of central concern to EU workers who are using their free movement rights: the right to employment in a host Member State’s public sector for EU workers and the right to family life with family members in the host state.If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

24/01/2011

Cathain ar féidir leat tosú ? Treoir phraiticiúil i ndáil le hearcú san Eoraip  (24/01/2011)

Catalóg N. : KE-31-10-899-GA-C

Beidh roinnt dúshlán roimh margadh saothair na hEorpa sna blianta atá le teacht. Chun a bheith feistithe go maith le dul i ngleic le dúshláin, d’fhéadfadh go mbeadh ar fhostóirí ceithre chúinne na hEorpa a chuardach le haghaidh fostaithe leis an meascán ceart scileanna agus cáilíochtaí. Tá an foilseachán seo ceaptha mar threoir phraiticiúil i ndáil le hearcú san Eoraip d’fhostóirí na n-earnálacha agus méideanna uile. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

22/11/2010

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union  (22/11/2010)

Catalóg N. : KE-XD-10-001-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission.Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this first issue, lawyer and author Esther Weizsäcker contributes to the debate on possible changes in the regulatory framework for the recognition of professional qualifications. Professor Kees Groenendijk addresses the issue of equal treatment of workers and the remedies available to enforce their rights. Finally, Professor Catherine Barnard discusses the consequences of the Commission v Luxembourg case on the posting of workers in the UK. If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

17/08/2010

Finding a job in Europe - a guide for jobseekers - Update 2010  (17/08/2010)

Catalóg N. : KE-31-10-453-EN-C

Learning new skills and gaining international professional experience can only be of benefit. This guide will help you set your sights on Europe. It is available in printed format in all EU official languages, as well as in Icelandic and Norwegian.

17/08/2010

Ag Earcú san Eoraip: treoir d’fhostóirí  (17/08/2010)

Catalóg N. : KE-31-10-452-GA-C

Gné ríthábhachtach de chuid na rathúlachta is ea do ghnó a ullmhú chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le margadh saothair atá ag athrú go gasta. Ní éasca an rud é fostaithe a aimsiú leis na scileanna agus inniúlachtaí cearta chun buaic a thabhairt dod’ chuideachta – agus b’fhéidir gurb é earcú ar fud na hEorpa an freagra. Tabharfaidh an treoir seo réamhrá duit ar earcú ó thar lear agus tógfar trí na céimeanna riachtanacha tú.

    Scaip

  • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+