Cosán nascleanúna

Saorghluaiseacht - Náisiúnaigh an AE

 • 05/12/2013

  EaSI - Bratchlár nua an AE um fhostaíocht agus um beartas sóisialta

  Cabhróidh EaSI, an clár nua uile-Eorpach um fhostaíocht agus nuálaíocht shóisialta, leis an Aontas Eorpach beartas níos comhtháite a sholáthar, spreagfaidh sé an tsoghluaisteacht ghairmiúil agus soláthróidh sé micreamhaoiniúchán spriocdhírithe do na daoine is leochailí. Le Progress, EURES agus Progress Micreamhaoiniúchán a chumasc faoin chreatchlár céanna, cabhróidh EaSI le poist nua agus le forás inbhuanaithe a sholáthar ar bhealach níos éifeachtúla trí bhéim a chur ar nuálaíocht shóisialta. Fionn conas a dhéanfar é sin.

  Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

 • 02/08/2013

  AN bhFUIL TÚ RÉIDH CHUN AISTRIÚ ? An fhaisnéis riachtanach faoi mhaireachtáil agus faoi oibriú thar lear — agus go leor eile

  Tá an leabhrán seo ceaptha d’aon duine atá ag machnamh ar bhogadh chun maireachtáil agus oibriú thar lear — nó ar chomaitéireacht a dhéanamh chun oibriú i dtír chóngarach mar oibrí trasteorann. Cuimsítear ann leideanna faoi dhul ar thóir poist agus faoi iarratas a dhéanamh ar phost i ngach Ballstát den Aontas Eorpach, mar aon leis an Íoslainn, le Lichtinstéin, leis an Iorua agus leis an Eilvéis. Tá comhaontú i bhfeidhm sna tíortha uile seo faoina dtugtar cead dá gcuid saoránach taisteal go dtí na tíortha eile agus oibriú iontu. Tá an foilseachán seo ar fáil i gcló agus mar ríomhleabhar i ngach teanga oifigiúil de chuid AE chomh maith leis an Ioruais agus leis an Íoslainnis.

 • 03/08/2011

  FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union No 2

  FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this second issue, we turn to two issues of central concern to EU workers who are using their free movement rights: the right to employment in a host Member State’s public sector for EU workers and the right to family life with family members in the host state.If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

 • 24/01/2011

  Cathain ar féidir leat tosú ? Treoir phraiticiúil i ndáil le hearcú san Eoraip

  Beidh roinnt dúshlán roimh margadh saothair na hEorpa sna blianta atá le teacht. Chun a bheith feistithe go maith le dul i ngleic le dúshláin, d’fhéadfadh go mbeadh ar fhostóirí ceithre chúinne na hEorpa a chuardach le haghaidh fostaithe leis an meascán ceart scileanna agus cáilíochtaí. Tá an foilseachán seo ceaptha mar threoir phraiticiúil i ndáil le hearcú san Eoraip d’fhostóirí na n-earnálacha agus méideanna uile. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.