Sti

Fri bevægelighed – EU-borgere

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

Nye publikationer

04/08/2014

Dit første Euresjob - brochure  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-747-DA-C

04/08/2014

Dit første Euresjob - guide  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-DA-N

Dit første Euresjob er et initiativ støttet af EU med det formål at
• hjælpe unge europæere med at finde job, praktik- og lærepladser i et andet EU-land
• hjælpe SMV´er og andre arbejdsgivere til at få adgang til en større talentpulje.

En praktisk guide, som dækker …
• krav for støtteberettigelse, og hvordan man søger
• hvordan du opnår økonomisk støtte
• hvor du finder yderligere information.

Begynd din søgning efter Dit første Euresjob i dag!

Denne udgivelse findes i elektronisk version på alle EU´s officielle sprog.

05/12/2013

EaSI - Nyt EU-paraplyprogram for beskæftigelse og socialpolitik  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-DA-C

EaSI, det nye paneuropæiske program for beskæftigelse og socialpolitik, vil hjælpe EU med at levere en mere sammenhængende politik, fremme jobmobilitet og give målrettet mikrofinansiering til udsatte grupper. Med sammenlægningen af Progress, Eures og Progress Mikrofinansiering til et paraplyprogram vil EaSI hjælpe med at skabe nye jobs og bæredygtig vækst på mere effektiv vis ved at sætte fokus på social innovation. Her kan De læse mere om hvordan.

Den trykte udgave af denne publikation findes på alle EU’s officielle sprog.

02/08/2013

klar til at tage skridtet? hvad du bør vide om at bo og arbejde i udlandet — og meget, meget mere  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-DA-C

Denne håndbog er udarbejdet til alle, der overvejer at bo og arbejde i udlandet eller pendle dagligt for at arbejde i et naboland som grænsearbejder. Den indeholder tips om, hvordan du kan lede efter og søge arbejde i hver enkelt EU-medlemsstat samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Alle disse lande har en aftale, som gør det muligt for statsborgere fra de enkelte lande at rejse og arbejde i alle de andre lande. Denne publikation findes i trykt udgave og som e-bog på alle EU’s officielle sprog samt islandsk og norsk.

13/02/2012

Dit første Euresjob  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-DA-C

Dit første Euresjob er en ny europæisk jobmobilitetsordning, der skal hjælpe unge med alle slags kvalifikationer med at finde arbejde og arbejdsgivere med at finde unge arbejdstagere. Denne brochure skal forsyne unge jobsøgende såvel som arbejdsgivere med information om ordningens fordele og støttemuligheder. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

03/08/2011

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union No 2  (03/08/2011)

Catalog N. : KE-XD-10-002-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this second issue, we turn to two issues of central concern to EU workers who are using their free movement rights: the right to employment in a host Member State’s public sector for EU workers and the right to family life with family members in the host state.If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

24/01/2011

Hvornår kan du starte ? En praktisk vejledning om rekruttering i Europa  (24/01/2011)

Catalog N. : KE-31-10-899-DA-C

Det europæiske arbejdsmarked kommer til at stå over for en række udfordringer i de kommende år. For at være godt rustet til at takle forandringer kan arbejdsgivere være nødt til at søge i andre europæiske lande for at finde medarbejdere med den rigtige blanding af færdigheder og kvalifikationer. Formålet med denne publikation er at tjene som en praktisk vejledning for arbejdsgivere fra alle sektorer og af alle størrelser om rekruttering i Europa. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

22/11/2010

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union  (22/11/2010)

Catalog N. : KE-XD-10-001-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission.Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this first issue, lawyer and author Esther Weizsäcker contributes to the debate on possible changes in the regulatory framework for the recognition of professional qualifications. Professor Kees Groenendijk addresses the issue of equal treatment of workers and the remedies available to enforce their rights. Finally, Professor Catherine Barnard discusses the consequences of the Commission v Luxembourg case on the posting of workers in the UK. If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

17/08/2010

Hvordan finder jeg et job i Europa? En vejledning for jobsøgende - Nyhedsbrev 2010  (17/08/2010)

Det er blevet en stadigt mere populær mulighed for mange europæere i alle aldre at bo og arbejde i et andet land. Det er mere og mere ved at gå op for folk, hvor store fordele de har ved at tilegne sig erhvervserfaring i et andet europæisk land. Ved at arbejde i udlandet i et stykke tid kan du få styrket dit kvalifikationsniveau betydeligt og forøge dine chancer for at finde et bedre job i dit hjemland. Den Europæiske Unions princip om arbejdskraftens frie bevægelighed betragtes som en af EU-borgernes vigtigste rettigheder. Det betyder, at du kan flytte til et hvilket som helst EU-land, samt til Island, Liechtenstein Norge og Schweiz. Mulighederne for de motiverede og mobile jobsøgende er derfor nu uendelige, og det skorter ikke på eksperter, der kan give råd og vejledning og oplysninger under hele processen.

17/08/2010

Rekruttering i Europa: en vejledning for arbejdsgivere  (17/08/2010)

Catalog N. : KE-31-10-452-DA-C

En vigtig ingrediens i opskriften på succes for din virksomhed er tilpasning til et hurtigt skiftende arbejdsmarked. At finde medarbejdere med kvalifikationer og kompetencer, der vil give din virksomhed et forspring, er ikke let — men løsningen kan være rekruttering i hele Europa. I denne vejledning får du en indføring i rekruttering i udlandet og bliver ledt frem trin for trin.

    Del

  • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+