Navigācijas ceļš

ES pilsoņu pārvietošanās brīvība

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

04/08/2014

Tava pirmā EURES darbavieta - brošūra  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-747-LV-C

04/08/2014

Tava pirmā EURES darbavieta - ceļvedis  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-LV-N

“Tava pirmā EURES darbavieta” ir ES finansēta iniciatīva, kuras mērķis ir
• palīdzēt Eiropas jauniešiem atrast darbu, stažēties vai iziet mācekļa praksi citā ES valstī
• palīdzēt MVU un citiem darba devējiem piekļūt plašākam jauno talantu lokam

Praktiska rokasgrāmata, kurā…
• izklāstīti atbilstības kritēriji un pieteikšanās procedūras
• paskaidrots, kā iegūt finansiālo atbalstu
• norādīts, kur atrast plašāku informāciju

Sāciet meklēt savu pirmo EURES darbavietu jau šodien!

Šī publikācija ir pieejama elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās.

05/12/2013

EaSI - Jauna ES Nodarbinātības un sociālās politikas vispārīgā programma  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-LV-C

EaSI — jaunā Eiropas mēroga nodarbinātības un sociālās politikas programma — palīdzēs ES sagatavot saskaņotāku politiku, veicinās darba mobilitāti un nodrošinās mērķtiecīgu mikrofinansējumu sabiedrības neaizsargātākajām grupām. Apvienojot Progress, EURES un mikrofinansēšanas instrument Progress vienā vispārīgā programmā, EaSI palīdzēs efektīvāk radīt jaunas darba vietas un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, uzsverot sociālās inovācijas. Uzziniet, kā!

Šī publikācija drukātā veidā pieejama visās oficiālajās ES valodās.

02/08/2013

ESAT GATAVS PARCELTIES? Kas jums jazina par dzivošanu un stradašanu arzemes — un daudz vairak  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-LV-C

Ši brošura ir paredzeta ikvienam, kurš plano parcelties uz dzivi un darbu arzemes vai ari ik dienu doties uz darbu cita valsti ka parrobežu darba _emejs. Taja ir ietverti ieteikumi par to, ka meklet darbu un ka pieteikties darbam jebkura Eiropas Savienibas dalibvalsti, ka ari Islande, Lihtenšteina, Norve_ija un Šveice. Visas minetas valstis ir vienojušas savstarpeji _aut viena otras pilso_iem ce_ot un stradat jebkura cita valsti. Ši publikacija ir pieejama drukata un e-gramatas formata visas ES oficialajas valodas, ka ari islandiešu un norve_u valoda.

13/02/2012

Tava pirmā EURES darbavieta  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-LV-C

“Tava pirmā EURES darbavieta” ir jauna Eiropas Savienības darba mobilitātes shēma, kas palīdz jebkuras kvalifikācijas jauniešiem atrast darbu un darba devējiem — gados jaunus darbiniekus. Šajā brošūrā ir sniegta informācija gados jauniem darba meklētājiem un darba devējiem par priekšrocībām un atbalstu, ko tie var iegūt no šīs shēmas. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

03/08/2011

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union No 2  (03/08/2011)

Catalog N. : KE-XD-10-002-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this second issue, we turn to two issues of central concern to EU workers who are using their free movement rights: the right to employment in a host Member State’s public sector for EU workers and the right to family life with family members in the host state.If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

24/01/2011

Kad jūs varat sākt ? Ceļvedis darbā pieņemšanai Eiropā  (24/01/2011)

Catalog N. : KE-31-10-899-LV-C

Nākamajos gados Eiropas darba tirgū būs risināmi daudzi uzdevumi. Lai tas būtu pa spēkam, darba devējiem var nākties meklēt darbiniekus ar vajadzīgajām konkrēto prasmju un kvalifikācijas salikumu citur Eiropā. Šī publikācija paredzēta kā ceļvedis darbā pieņemšanai Eiropā darba devējiem jebkurā nozarē un jebkura lieluma uzņēmumā. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

22/11/2010

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union  (22/11/2010)

Catalog N. : KE-XD-10-001-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission.Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this first issue, lawyer and author Esther Weizsäcker contributes to the debate on possible changes in the regulatory framework for the recognition of professional qualifications. Professor Kees Groenendijk addresses the issue of equal treatment of workers and the remedies available to enforce their rights. Finally, Professor Catherine Barnard discusses the consequences of the Commission v Luxembourg case on the posting of workers in the UK. If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

17/08/2010

Finding a job in Europe - a guide for jobseekers - Update 2010  (17/08/2010)

Catalog N. : KE-31-10-453-EN-C

Learning new skills and gaining international professional experience can only be of benefit. This guide will help you set your sights on Europe. It is available in printed format in all EU official languages, as well as in Icelandic and Norwegian.

17/08/2010

Darbinieku meklēšana Eiropā — ceļvedis darba devējiem  (17/08/2010)

Catalog N. : KE-31-10-452-LV-C

Uzņēmuma sagatavošana straujajām darba tirgus izmaiņām ir svarīgs panākumu priekšnosacījums. Atrast darbiniekus, kuriem piemīt vajadzīgās prasmes un spējas, lai padarītu uzņēmumu konkurētspējīgāku, nav viegli, tomēr darbinieku meklēšana visā Eiropā varētu būt piemērots risinājums. Šajā rokasgrāmatā ir sniegts ieskats par darbinieku meklēšanu ārzemēs un aprakstītas veicamās darbības.

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”