Navigācijas ceļš

ES pilsoņu pārvietošanās brīvība

 • 05/12/2013

  EaSI - Jauna ES Nodarbinātības un sociālās politikas vispārīgā programma

  EaSI — jaunā Eiropas mēroga nodarbinātības un sociālās politikas programma — palīdzēs ES sagatavot saskaņotāku politiku, veicinās darba mobilitāti un nodrošinās mērķtiecīgu mikrofinansējumu sabiedrības neaizsargātākajām grupām. Apvienojot Progress, EURES un mikrofinansēšanas instrument Progress vienā vispārīgā programmā, EaSI palīdzēs efektīvāk radīt jaunas darba vietas un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, uzsverot sociālās inovācijas. Uzziniet, kā!

  Šī publikācija drukātā veidā pieejama visās oficiālajās ES valodās.

 • 02/08/2013

  ESAT GATAVS PARCELTIES? Kas jums jazina par dzivošanu un stradašanu arzemes — un daudz vairak

  Ši brošura ir paredzeta ikvienam, kurš plano parcelties uz dzivi un darbu arzemes vai ari ik dienu doties uz darbu cita valsti ka parrobežu darba _emejs. Taja ir ietverti ieteikumi par to, ka meklet darbu un ka pieteikties darbam jebkura Eiropas Savienibas dalibvalsti, ka ari Islande, Lihtenšteina, Norve_ija un Šveice. Visas minetas valstis ir vienojušas savstarpeji _aut viena otras pilso_iem ce_ot un stradat jebkura cita valsti. Ši publikacija ir pieejama drukata un e-gramatas formata visas ES oficialajas valodas, ka ari islandiešu un norve_u valoda.

 • 03/08/2011

  FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union No 2

  FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this second issue, we turn to two issues of central concern to EU workers who are using their free movement rights: the right to employment in a host Member State’s public sector for EU workers and the right to family life with family members in the host state.If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

 • 26/07/2011

  EURES Legal base

  EURES is a network comprising the European Commission, public employment services of European Economic Area countries and partner organisations, with Switzerland also taking part. It facilitates information exchange and cooperation on job vacancies and applications. This brochure contains the legislation which makes up the EURES legal basis, along with its Charter and Guidelines for 2010-13. The legislation includes extracts from the Treaties on the EU and its functioning, the Regulation on freedom of movement for workers which EURES implements and the Decision aiming to consolidate and strengthen EURES. This publication is available in printed format in English, French and German.