Cesta

Volný pohyb – občané EU

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

04/08/2014

Tvoje první práce přes EURES - prospekt  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-747-CS-C

04/08/2014

Tvoje první práce přes EURES - průvodce  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-CS-N

Tvoje první práce přes EURES je iniciativa financovaná EU, jejímž cílem je
• pomoci mladým Evropanům najít si práci, učňovský zácvik nebo stáž v jiné zemi EU,
• zpřístupnit MSP a dalším zaměstnavatelům širší líheň talentů.

Praktický průvodce zahrnuje následující témata:
• podmínky programu a jak se přihlásit,
• jak získat finanční podporu,
• kde získat další informace.

Začněte hledat svou první práci přes EURES už dnes!

Tato publikace je k dispozici v elektronickém formátu ve všech úředních jazycích EU.

05/12/2013

EaSI - Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-CS-C

EaSI, nový panevropský program pro zaměstnanost a sociální politiku, pomůže EU zajišťovat ucelenější politiku, podporovat pracovní mobilitu a poskytovat cílené mikrofinancování ohroženějším subjektům. EaSI slučuje PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancování PROGRESS do jednoho zastřešujícího programu a důrazem na sociální inovace pomůže účinněji vytvářet nová pracovní místa a udržitelný růst. Zjistěte jak.

Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

02/08/2013

Pripraveni na stehování ? Všechno, co potrebujete vedet o živote a práci v zahranicí – a ješte mnohem více  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-CS-C

Tato prírucka je urcena pro každého, kdo premýšlí o tom, že by se prestehoval za prací do zahranicí – nebo že by každý den dojíždel za prací do sousední zeme jako preshranicní pracovník. Obsahuje tipy pro hledání a podání žádosti o zamestnání v jednotlivých clenských státech Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Všechny tyto zeme mají dohodu, podle níž mohou jejich obcané cestovat za prací do kterékoli z ostatních zemí. Tato publikace je k dispozici v tištené podobe ve všech úredních jazycích EU a také v islandštine a norštine.

13/02/2012

Tvoje první práce přes EURES  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-CS-C

Tvoje první práce přes EURES je program pracovní mobility Evropské unie, který pomáhá mladým lidem při hledání práce a zaměstnavatelům při hledání zaměstnanců. Tento leták poskytuje mladým uchazečům o práci a zaměstnavatelům informace o výhodách a o podpoře, které se jim může dostat ze strany tohoto programu. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

03/08/2011

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union No 2  (03/08/2011)

Catalog N. : KE-XD-10-002-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this second issue, we turn to two issues of central concern to EU workers who are using their free movement rights: the right to employment in a host Member State’s public sector for EU workers and the right to family life with family members in the host state.If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

22/11/2010

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union  (22/11/2010)

Catalog N. : KE-XD-10-001-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission.Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this first issue, lawyer and author Esther Weizsäcker contributes to the debate on possible changes in the regulatory framework for the recognition of professional qualifications. Professor Kees Groenendijk addresses the issue of equal treatment of workers and the remedies available to enforce their rights. Finally, Professor Catherine Barnard discusses the consequences of the Commission v Luxembourg case on the posting of workers in the UK. If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

17/08/2010

Jak nalézt v Evropě zaměstnání: pokyny pro uchazeče o zaměstnání  (17/08/2010)

Život a práce v jiné zemi jsou mezi Evropany každého věku stále populárnější. Více a více lidí si uvědomuje výhody získání odborných zkušeností v jiné evropské zemi. Práce v zahraničí po určitou dobu může výrazně přispět k růstu úrovně vašich dovedností a může zvýšit vaše šance nalézt si lepší práci ve vlastní zemi. Zásada Evropské unie týkající se volného pohybu pracovníků1 je považována za jedno z nejdůležitějších práv občanů Evropské unie. To znamená, že se můžete přestěhovat do kterékoli země EU, do Norska, na Island, do Lichtenštejnska a do Švýcarska. V důsledku toho existuje nekonečné množství příležitostí pro motivované a mobilní uchazeče o zaměstnání a dostatek odborníků, kteří vám mohou průběžně poskytovat poradenství a informace.

17/08/2010

Nábor pracovních sil v Evropě: příručka pro zaměstnavatele  (17/08/2010)

Catalog N. : KE-31-10-452-CS-C

Příprava vašeho podnikání na výzvy rychle se měnícího trhu práce je zásadním prvkem úspěchu. Nalezení zaměstnanců, kteří mají ty pravé dovednosti a schopnosti k tomu, aby přinesli výhodu vaší společnosti, není jednoduché. Možným řešením ale může být nábor pracovníků z celé Evropy. Tato příručka vám přiblíží problematiku náboru pracovníků ze zahraničí a provede vás nezbytnými kroky.

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+