Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Fri rörlighet för EU-medborgare

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

04/08/2014

Ditt första Eures-jobb - bipacksedel  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-747-SV-C

04/08/2014

Ditt första Eures-jobb - guide  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-SV-N

Eures-jobb är ett EU-finansierat initiativ för att
• hjälpa unga européer att hitta arbete, praktikplats eller lärlingsplats i ett annat EU-land,
• hjälpa små och medelstora företag och andra arbetsgivare att få ökad tillgång till duktiga medarbetare.

En praktisk handbok om …
• krav för att vara berättigad att söka och hur man ansöker,
• hur man söker ekonomiskt stöd,
• var man hittar mer information.

Börja leta efter ditt första Eures-jobb redan idag!

enna publikation finns som elektronisk utgåva på alla officiella EU-språk.

05/12/2013

Easi - Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-SV-C

Easi, det nya alleuropeiska programmet för sysselsättning och social innovation, kommer att hjälpa EU till en mer sammanhållen politik, främja rörlighet i arbetslivet och ge riktade mikrokrediter åt utsatta personer. Easi är ett övergripande program som omfattar Progress, Eures och Progress-mikrofinans, och som kommer att bidra till att skapa nya jobb och en hållbar tillväxt på ett effektivare sätt genom tonvikt på social innovation. Läs mer om hur det ska gå till.

Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

02/08/2013

ÄR DU REDO ATT TA STEGET? Allt du behöver veta om att leva och arbeta utomlands – och lite till  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-SV-C

Den här broschyren riktar sig till alla som funderar på att flytta utomlands för att jobba eller bli så kallade gränsarbetare som dagpendlar till jobbet i ett grannland. Här får du tips om hur man söker jobb i var och en av Europeiska unionens medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Alla dessa länder har ingått ett avtal som gör det möjligt för deras respektive medborgare att både resa till de andra länderna och arbeta där. Denna publikation finns tillgänglig i tryckt format och som e-bok på alla officiella EU-språk samt isländska och norska.

13/02/2012

Ditt första Eures-jobb  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-SV-C

Ditt första Eures-jobb är ett nytt EU-program avseende yrkesmässig rörlighet som syftar till att hjälpa unga människor oavsett deras kvalifikationer att hitta arbete och att hjälpa arbetsgivare att hitta unga arbetare. Denna broschyr ger unga arbetssökande och arbetsgivare information om de fördelar och det stöd som detta program kan ge dem. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

03/08/2011

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union No 2  (03/08/2011)

Catalog N. : KE-XD-10-002-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this second issue, we turn to two issues of central concern to EU workers who are using their free movement rights: the right to employment in a host Member State’s public sector for EU workers and the right to family life with family members in the host state.If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

24/01/2011

När kan du börja? En praktisk vägledning för rekrytering i Europa  (24/01/2011)

Catalog N. : KE-31-10-899-SV-C

Den europeiska arbetsmarknaden kommer att stå inför en rad utmaningar under de kommande åren. För att vara väl rustade att hantera dessa förändringar kan arbetsgivare behöva söka efter arbetstagare över hela Europa för att hitta personer med rätt kombination av färdigheter och kvalifikationer. Denna publikation är avsedd att ge praktisk vägledning om rekrytering i Europa till arbetsgivare från alla sektorer och av alla storlekar Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

22/11/2010

FMW - Online Journal on free movement of workers within the European Union  (22/11/2010)

Catalog N. : KE-XD-10-001-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission.Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this first issue, lawyer and author Esther Weizsäcker contributes to the debate on possible changes in the regulatory framework for the recognition of professional qualifications. Professor Kees Groenendijk addresses the issue of equal treatment of workers and the remedies available to enforce their rights. Finally, Professor Catherine Barnard discusses the consequences of the Commission v Luxembourg case on the posting of workers in the UK. If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

17/08/2010

Hitta arbete i Europa: en vägledning för arbetssökande  (17/08/2010)

Att bo och arbeta i ett annat land blir allt populärare bland européer i alla åldrar. Man inser allt mer fördelarna med att ha yrkeserfarenhet från ett annat europeiskt land. Att arbeta utomlands under en period kan avsevärt öka din kunskap och kompetens samt öka dina chanser att hitta ett bättre arbete i hemlandet. Europeiska unionens princip om fri rörlighet för arbetstagare betraktas som en av EU-medborgarnas viktigaste rättigheter. Den innebär att du kan flytta till alla EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Resultatet av detta är att möjligheterna för motiverade och rörliga arbetssökande nu är obegränsade. Det råder inte heller någon brist på experter som kan ge råd och information på vägen.

17/08/2010

Rekrytera i Europa: en vägledning för arbetsgivare  (17/08/2010)

Catalog N. : KE-31-10-452-SV-C

Ditt företag måste vara redo att anta utmaningarna på en arbetsmarknad i snabb förändring. Det är en förutsättning för framgång. Att hitta anställda med den rätta kompetensen för att ge ditt företag ett försprång är inte lätt – men lösningen kan vara att rekrytera i hela Europa. I den här vägledningen får du veta lite mer om vad det innebär att rekrytera utomlands och hur man går till väga.

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+